ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ "ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ"

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 46/2018 διάταξη της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Χίου κ. Αναστασίας-Αντωνίας Γιαννακέρη (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), επικυρώθηκε η από 17-9-2018 τροποποίηση του καταστατικού του Οικολογικού-Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού-Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΧΙΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Χίου, ως προς τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στο αποτελούμενο από 17 άρθρα Τροποποιημένο Καταστατικό του.                               

Χίος,  18 Οκτωβρίου 2018

     H Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤ. ΧΟΥΛΗ

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
18/10/18 14:04

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ