ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’).

 Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» με τις κατευθύνσεις:

  • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
  • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
  • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

 

Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και χαρακτηρίζεται εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους.

 

Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://odim.aegean.gr/ έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Υποβολή αιτήσεων έως την Κυριακή 30/09/2018

 

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 22710 35422, 22710 35402 και ώρες 09:00-16:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση odim_gram@chios.aegean.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://odim.aegean.gr/.

 

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
30/8/18 9:40

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ