ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγγραφές στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Γενικού Νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσειο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2η Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                    

Χίος     27/8/2018                  

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ  ΤΟΥ Γ. Ν. Xίου  «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

   Αριθμ. Πρωτ.205

Τσιμπή 8  Λατόμι  Τ. Κ. 82100                                 

Τηλ. 2271315108

E-mail: nosilchiou@gmail.com

              

 

 

                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Γενικού Νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσειο».

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την Αρίθμ. Πρωτ.Γ4α./Γ.Π.οικ.6722 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, εγκύκλιος «Εύρυθμη λειτουργία του ΔΙΕΚ του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας  Υπουργείου Υγείας.
 2. Την Αρίθμ.  Γ4α.π.οικ. 62149/31-08-2016 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 2742.
 3. Την Αριθμ.Γ6α/ΓΠ49070/13-7-2018 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3143

 

 

Το ΔΙΕΚ  του Γ. Ν. Xίου  «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  προκειμένου να προβεί  στην εγγραφή καταρτιζομένων στο Α΄ εξάμηνο σπουδών , στις ειδικότητες:

 

1. Διασώστης – Πλήρωμα  Ασθενοφόρου

2. Βοηθός  Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας

3. Βοηθός  Νοσηλευτικής Χειρουργείου

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ειδικότητα  Διασώστης – Πλήρωμα  Ασθενοφόρου απαιτείται επιπλέον η κατοχή διπλώματος οδήγησης Β΄ κατηγορίας),

 

και στην εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο παλαιών αποφοίτων συναφούς ειδικότητας στις ειδικότητες:

Βοηθός  Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός  Νοσηλευτικής Χειρουργείου

 

γ ια το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019,

 

                                             ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

    Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά

στην Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ  του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ.

       -  Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα [ 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης  και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης].

 • Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)
 • Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 5. (Ν 4386 Φ.Ε.Κ. 83/Τ.Α'/11-5-2016, ΑΡΘΡΟ 42, ΠΕΡ 9, παρ. στ'. ).
 • Είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (άρθρο 8, Ν. 3051/2002, Φ.Ε.Κ. 220/Α/20-9-2002).
 • Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.

Προβλέπεται κατάταξη στο Γ' εξάμηνο σπουδών (υπό προϋποθέσεις).

Οι απόφοιτοι  ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ μπορούν να φοιτήσουν στο  Γ΄ Εξάμηνο  σπουδών  με επιπλέον μοριοδότηση   Δεύτερου  Πτυχίου.

Δικαίωμα εγγραφής μετά από επιλογή στο Α' εξάμηνο σπουδών έχουν: Απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΞΑΤΑΞΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β'  Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΙΕΚ).
  2.  ΑΜΚΑ
  3. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
  4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Πιστοποιητικό γέννησης
  7. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα(εάν υπάρχουν)
  8. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ.12 παρ.5 της αρ. 5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β').

 

Πληροφορίες- Εγγραφές:

Γραμματεία Δ.Ι.Ε.Κ.

Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Τσιμπή 8, Λατόμι,  Τ.Κ.:82100

Τηλ. Επικοινωνίας: 2271351108 & 6942289320

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Σεπτεμβρίου του 2018.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
28/8/18 10:25

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ