ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 42/2018 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Χίου εγκρίθηκε το από 13-08-2018 Καταστατικό του Σωματείου «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΙΟΥ»  με έδρα την πόλη της Χίου επί της οδού Ιωάννου Χρήστου αρ. 58 και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 43 άρθρα Καταστατικού του .

 

Χίος 20/8/2018

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Καλλιόπη Κάρμαντζη

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
20/8/18 15:11

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ