ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Οίκος Ευγηρίας Καρδαμύλων ζητά νοσηλευτή

Ίδρυμα ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ « ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 1/7/2017

ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 1972

Δ/ΝΣΗ 82300 ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Οίκος Ευγηρίας «η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Καρδάμυλα 1972»,  ανακοινώνει ότι ζητάει νοσηλευτή – νοσηλεύτρια με προϋπόθεση να είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών για κάλυψη θέσεις πλήρους απασχόλησης αρχικά ορισμένου χρόνου με προοπτική να μετατραπεί σε αορίστου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 Αίτηση ενδιαφερόμενου – ενδιαφερόμενης

 Φωτοτυπία ταυτότητας

Τίτλος σπουδών, προτιμάτε πτυχίο ΤΕΙ

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

πιστοποιητικό υγείας ( πρόσφατο και υπογεγραμμένο από ιατρό )

πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για άνδρες ε

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

Πιστοποιητικό δήμου περί οικογενειακής κατάστασης

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

 Θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτούντες με Χιακή  εντοπιότητά.

Οι αιτήσεις θα κατατίθεται στο γραφείο του οίκου ευγηρίας στον Κ. Μυλωνά Νικόλαο  καθημερινά από τις 10.30 ως τις 12.30 από 6/8/2018  έως και 24 /8/2018 γ

Για το Δ.Σ του Οίκου Ευγηρίας

Ο Πρόεδρος

Καπ.  Γιώργης Σ.  Τσάκος

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
6/8/18 15:34

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ