ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου "Φίλοι Οινουσσών"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Προσκαλούνται τα τακτικά μέλη του Συλλόγου «Φίλοι Οινουσσών» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τoΣάββατο 11 Αυγούστου 2018, στις 7.30 μ.μ. στις Οινούσσες στην αίθουσα του ΣΦΟ «Μαρίας Παντ. Λαιμού» με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός περιόδου 1/7/2017 έως 30/6/2018.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση αυτής.
  3. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  4. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 1/7/2018-30/6/2019.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την επόμενη ημέρα Κυριακή 12 Αυγούστου 2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γεν. Συνέλευση έχουν τα μέλη, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Παρακαλούνται τα μέλη να προσέρχονται στο γραφείο του ΣΦΟ ή να έλθουν ενωρίτερα στην Αίθουσα της Συνέλευσης για την εξόφληση της συνδρομής τους.

Η συμμετοχή και δραστηριοποίηση περισσότερων μελών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του Σ.Φ.Ο. και τη συμβολή όλων μας στην άμβλυνση των προβλημάτων του νησιού μας ειδικά στην τρέχουσα περίοδο.

Αθήνα10/7/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                      H Γεν. Γραμματεύς

Γεώργιος Στ. Δανιήλ Τα μέλη     Ευγενία Γ. Χαλκιά

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
10/7/18 14:11

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ