ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εγώ η Συμβολαιογράφος και κάτοικος Μυτιλήνης Εριφύλη Βασιλικάκη – Τατά , δηλώνω , ότι με την υπ αριθμόν 11.442/ 7-6-2018 πράξη μου, έγινε ελεύθερη εκποίηση και κατακύρωση ακινήτου , της οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία «BUILDCO A.E. Ανώνυμος Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία ΑΕ» , η οποία εδρεύει στη Βολισό Χίου , με ΑΦΜ 800314722 της Δ.Ο.Υ. Χίου κατόπιν επίσπευσης του Μιχαήλ Μαρίνου του Φωτίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Χίου (Μουσείου 24 με ΑΦΜ 022344667 της Δ.Ο.Υ. Χίου),  δυνάμει της από 15-3-2018 εντολής  για κατάσχεση , σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 1810/ 19-3-2018  έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως ακίνητης περιουσίας , που συντάχθηκε από τον  δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης Παναγιώτη Κουλουκάκη, ακινήτου: Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην θέση «Κουτρουλόμυλος – Μεροβίγλι» της  δημοτικης κοινοτητας  Θυμιανών , της δημοτικης ενοτητας  Αγίου Μηνά ,του Δήμου Χίου, το οποίο έχει έκταση 1.685,94 τμ, επί του οποίου έχουν συσταθεί έξι (6) κάθετες ιδιοκτησίες ΤΙΜΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ 52.500,00.

Με την παρούσα καλούνται οι δανειστές όπως αναγγελθούν εμπρόθεσμα μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την δημοσίευση του παρόντος στον τοπικό τύπο της Χίου.

Μυτιλήνη 3-7-2018

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ - ΤΑΤΑ

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
4/7/18 14:46

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ