3/7/18 15:30

Άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση "Μακριά Σκάλα" της ΔΕ Καρδαμύλων