ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τροποποίηση καταστατικού ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ-ΛΕΩΝ ΑΛΛΑΤΙΟΣ»,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Με την υπ’ αριθμ. 33/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Χίου, τροποποιήθηκε, δυνάμει της από 3/10/2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ-ΛΕΩΝ ΑΛΛΑΤΙΟΣ», με έδρα τη Χίο και σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο εγκεκριμένο και τροποποιημένο καταστατικό, ως προς τα άρθρα 4, 6 παρ. 2, 10 παρ. 4, 11 παρ. 1, 13, 22 παρ. 1, 24 παρ. 3, 29 παρ. 4 και 33.

 

Χίος, 17-05-2018

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

 

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
21/5/18 11:41

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ