ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη τροποποίησης καταστατικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 29/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Χίου εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 7,8,11,20,21,23 και 26 του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ»,  που εδρεύει στη Χίο και εκπροσωπείται νομίμως και επικυρώθηκε το από 29/11/2017 νέο καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα.

Χίος, 10/4/2018

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
10/4/18 14:22

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ