ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συντήρηση υποδομών Φάρκαινας

Προϋπολογισμός:9.999,73 €
Καταληκτική Ημερομηνία:Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση υποδομών Φάρκαινας» για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου διάρκειας δέκα (10) μηνών.

Ανακοίνωση

Μελέτη

Διευκρινίσεις

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
6/4/18 13:21

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ