ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 761.968,50 € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 944.840,94 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

1. Αναλυτική Διακήρυξη

2. Μελέτη_Τεχνικές Προδιαγραφές

3. ΣΧΕΔΙΟ Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Προμήθειας σε .pdf

4. Έντυπο Τεχνικής Καυσίμων

5. Έντυπο Τεχνικής Λιπαντικών

6. Έντυπο Οικονομικής Καυσίμων

7. Έντυπο Οικονομικής Λιπαντικών

8. Οδηγίες Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Προμήθειας

9. Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
6/4/18 13:18

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ