5/4/18 12:01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Εκδρομή Κ.Α.Π.Η στον Άγιο Γεώργιο

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α)
3) Την αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής για τα μέλη του
ΚΑΠΗ Δ. ΧΙΟΥ το β΄15θήμερο του Απριλίου 2018 στον Άγιο Γεώργιο Συκούση,
περίπου 120 ατόμων, η δε δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.650,00 € με ΦΠΑ.
4) Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δ. Χίου έτους 2018 και στον Κ.Α. 10-6474.001 όπου
έχει δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την Α.Α.Υ. 190 / 2018
5) Την αριθμ. 81/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε διάθεση της
σχετικής πίστωσης ποσού 1.650,00 € με ΦΠΑ.
Η υπηρεσία του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Πολιτισμού- Αθλητισμού
και Παιδείας Δ. Χίου σας καλεί να καταθέσετε προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.
Η προσφορά αφορά τιμή ανά άτομο :
1 ποτό (ούζο ή κρασί), πιάτο με ορεκτικά, σαλάτα εποχής ανά 4 άτομα, τυρί ανά 2 άτομα
και κυρίως πιάτο με δυνατότητα τουλάχιστον 3 επιλογών (Μερίδα με κρέας και
γαρνιτούρα).
Η μετάβαση και επιστροφή θα γίνει με μίσθωση εκδρομικών λεωφορείων.
Το ένα εκδρομικό λεωφορείο θα έχει αφετηρία τα Νένητα και τα άλλα (2 ή 3) το ΚΑΠΗ
Δήμου Χίου. Να δοθεί τιμή ανά άτομο ανεξαρτήτου πληρότητας λεωφορείου και τιμή ανά εκδρομικό
λεωφορείο. Χρόνος παράδοσης προσφορών έως Τετάρτη 11-04-2018 και ώρα 15:00.
Παράδοση προσφορών εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο διοίκησης στο κλειστό γήπεδο
Χίου Μιχάλων 7, ή στο φαξ 22710-80459 ή στο mail promithies_np@chios.gov.gr.
 

Η Προιστάμενη του Ν.Π.

ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΕ

διαβάστε περισσότερα