ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ψυχολόγου

Το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

 • Μίας (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων στη Χίο, με ειδικότητα:

Ψυχολόγος με τίτλο σπουδών Π.Ε. (μερικής απασχόλησης).

Α. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας EΔΩ

 • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων

 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

 • Βιογραφικό Σημείωμα

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Β. Κριτήρια Επιλογής

 • Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.

 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποίηση).

 • Τεκμηριωμένη εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

 • Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα παιδιών και εφήβων

 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθούν.

 • Προσωπικότητα (συνέντευξη). Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν τη σχετική αναγνώριση και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 14:00 - 21:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tpe@kpechios.gr, με τίτλο: ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ από τη δημοσίευση της παρούσης ως τις 18/6/2021.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 14:00 -21:00 στο τηλέφωνο 22710 20 000 (εσωτ. 1, Κα Γιαλούση).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ

Π. Σιδηροφάγη

 

Διαφήμιση
Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
14/6/21 10:38

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ