ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κλήρωση ΜΗΜΕΔ - Δημιουργία κτιρίου διαχείρισης κυκλοφορίας (ΚΕ.ΔΙ.ΚΥ.Σ) και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ)

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’). 

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
4/4/18 14:24

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ