ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου αναζητά Ψυχολόγο

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη: 

Μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στη Χίο, με ειδικότητα:

Ψυχολόγος με τίτλο σπουδών Π.Ε. (πλήρους απασχόλησης).

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αίτηση Υποψηφιότητας (Διαθέσιμη στο www.kpechios.gr)

Φωτοαντίγραφα Πτυχίων

Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

Βιογραφικό Σημείωμα

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Κατά την αξιολόγηση και επιλογή θα συνεκτιμηθεί η κλινική εμπειρία, η γνώση και πρακτική στην Κοινοτική Ψυχιατρική, η διενέργεια τεστ καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης.Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού.

 Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 08:00 π.μ.-18:00 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmpsy@kpechios.org με τίτλο: ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (ΧΙΟΣ), από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 21/5/2021.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 08:00 π.μ. -14:00π.μ , στο τηλέφωνο 22710 20000 (εσωτ. 2).

Αναλυτικά η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ψυχολόγου στο www.kpechios.gr

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
10/5/21 13:43

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ