ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση κλήρωσης ΜΗΜΕΔ - Υδραυλική Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Φραγκοβουνίου Κάμπου ΔΕ Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ)

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’).

Τίτλος Mελέτης: Υδραυλική Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Φραγκοβουνίου Κάμπου ΔΕ Χίου
Σύντομή Περιγραφή: Εκπόνηση σε επίπεδο οριστικής μελέτης της υδραυλικής μελέτης όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Φραγκοβουνίου.

διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
30/3/18 15:35

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ