ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση κλήρωσης ΜΗΜΕΔ - Αποκατάσταση Οδοστρώματος, ανύψωση εσχαρών και φρεατίων ΔΕ Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ)

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’).

Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση Οδοστρώματος, ανύψωση εσχαρών και φρεατίων ΔΕ Χίου

Σύντομή Περιγραφή: Προσαρμογή των καλυμμάτων των φρεατίων με τη στάθμη επίκλησης του καταστρώματος της οδού καθώς και εργασίες αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση
Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
29/3/18 13:12

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ