ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ψυχολόγου και ψυχιάτρου

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

 • Μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με ειδικότητα:

Ψυχολόγος  με τίτλο σπουδών Π.Ε. (πλήρους απασχόλησης). 

 Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

 • Μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με ειδικότητα:

Ψυχίατρος (μερικής απασχόλησης).

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή σύμβασης έργου με 1 ή 2 ταξίδια ανά μήνα και με ωράριο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες, πάντα με προηγούμενη συνεννόηση. Επίσης καλύπτονται έξοδα διανομής και μετακίνησης προς και από τη Χίο.

 

Α. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων και Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Οδήγησης

  Β. Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής ανά ειδικότητα συνοψίζονται παρακάτω:

 

Ψυχολόγος:

 • Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Κλινική εμπειρία (πιστοποίηση).
 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποίηση).
 • Γνώση χορήγησης και βαθμολόγησης σταθμισμένων ψυχολογικών δοκιμασιών (προσωπικότητας, νοημοσύνης).
 • Εμπειρία στην άσκηση ψυχοθεραπείας θα συνεκτιμηθεί.
 • Εκπαίδευση ή εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική θα συνεκτιμηθεί.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

 

Ψυχίατρος:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και ειδικότητα στην ψυχιατρική.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Κλινική εμπειρία (πιστοποίηση).
 • Εκπαίδευση ή εμπειρία στην Κοινοτική Ψυχιατρική θα συνεκτιμηθεί.
 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποίηση).
 • Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν τη σχετική αναγνώριση και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης στους υποψηφίους που τελείωσαν την ειδικότητα και είναι σε αναμονή έκδοσης του τίτλου επίσημα δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης πρόσληψης με τα δικαιολογητικά που έχουν και δύναται να το καταθέσουν αργότερα συμπληρωματικά.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100,  καθημερινά  08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmpsy@kpechios.gr, με τίτλο: ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ή αντίστοιχα ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, από τη δημοσίευση της παρούσης ως τις 30/9/2019.

Πληροφορίες  δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 08:00 -15:00 στο τηλέφωνο 22710 20000 (εσωτ. 2).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ

Π. Σιδηροφάγη

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
16/9/19 13:43

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ