25.6.2019 14:33

Η «ποιότητα» του νερού - Εσείς είστε σίγουροι για το νερό που πίνετε;

Το Νερό είναι Πηγή Ζωής! Ωστόσο, δεν είναι παντού και πάντα το ίδιο, αλλά διαφέρει ως προς την «ποιότητα» του.

Τι εννοούμε με τον όρο «ποιότητα» του νερού; 

Ο όρος «ποιότητα» του νερού περιγράφει τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και αισθητικές ιδιότητες του νερού. Αυτές καθορίζουν και την καταλληλότητά του νερού για τις διάφορες χρήσεις του.       

Γιατί η «ποιότητα» του νερού διαφέρει;

Κατά αρχήν, το νερό στην καθαρή του μορφή περιέχει μόνο μόρια νερού (H2O) και όχι άλλες ουσίες. Όμως,  επειδή  το νερό – γνωστό και ως «παγκόσμιος  διαλύτης» - διαθέτει την   ικανότητα να διαλύει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα ουσιών, σπάνια συναντάται στη φύση με αυτή του την μορφή. Έτσι, συνήθως, το νερό θα περιέχει και άλλες επιπρόσθετες ουσίες.

Σε αυτές τις ουσίες, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μικροοργανισμοί, όπως ιοί, πρωτόζωα και βακτήρια, ανόργανοι ρύποι όπως βιομηχανικές επεξεργασίες και χρήση πετρελαίου, παρασιτοκτόνα και ζιζανιοκτόνα καθώς και άλλοι ραδιενεργοί ρύποι. Και φυσικά, η παρουσία αυτών των ουσιών –ρύπων επηρεάζει αρνητικά την «ποιότητα» του νερού.

Χημικές ουσίες και Βαρέα μέταλλα

Πέραν, όμως, από την ίδια τη διαλυτική ικανότητα του νερού, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την «ποιότητα» του νερού

Η ποιότητα του νερού είναι αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών, όπως η διάβρωση των πετρωμάτων, και ανθρώπινης επέμβασης, όπως η διασπορά των λυμάτων και η βιομηχανική ρύπανση. Επίσης, στην καλή ή κακή «ποιότητα» του νερού συμβάλλουν τόσο η κατασκευή και τα υλικά των υδραυλικών εγκαταστάσεων, όσο και η συνολική κατάσταση του δικτύου ύδρευσης.

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι,το ζήτημα της «ποιότητας» του νερού δεν είναι απλό, αλλά αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων. Πως, λοιπόν, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την «ποιότητα» του νερού που πίνουμε;Υπάρχουν κάποια standards – πρότυπα πρέπει να τηρούνται;

Έλεγχος της «ποιότητας» του νερού

Για την προστασία του πόσιµου νερού έχουν καθιερωθεί διεθνώς πρότυπα ποιότητας από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ), ο οποίος έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες  αφορούν στους μικροβιακούς και χημικούς ρύπους στο πόσιμο νερό και περιγράφουν με λεπτομέρεια τις επιστημονικές διαδικασίες καθιέρωσης των οδηγιών αυτών.  Επίσης. τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πρωτοβουλίες  Ευρωπαίων πολιτών με πρόσφατη την Right2Water, έχουν ασχοληθεί ενεργά με την προστασία του πόσιμου νερού.

Πρότυπα «ποιότητας» του πόσιμου νερού

Στο ελληνικό δίκαιο, πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερού προβλέπονται στην Κ.Υ.Α Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282 ‘Β 19/9/2017, η οποία εκδόθηκε  σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787.Συγκεκριμένα, η οδηγία αυτή ορίζει 48 παραμέτρους  που πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν τακτικά τα κράτη μέλη. Οι παράμετροι αυτοί αναλύονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Μικροβιολογικές παράμετροι που περιλαμβάνουν κυρίως τις παραμέτρους «E. coli» και «εντερόκοκκοι».

β) Χημικές παράμετροι που κυμαίνονται από συγκεκριμένες ουσίες, όπως μέταλλα και οργανικές ενώσεις, έως γενικές ουσίες, όπως τα φυτοφάρμακα και τα υποπροϊόντα απολύμανσης.Και

γ) Ενδεικτικές παράμετροι που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες επεξεργασίας και την οργανοληπτική (ήτοι το χρώμα, την οσμή και την υφή μιας ουσίας) και αισθητική ποιότητα του πόσιμου νερού.  Η μη επίτευξη μιας ενδεικτικής παραμετρικής τιμής αποτελεί ένδειξη πιθανού προβλήματος στην παροχή, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Για την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων- παραμέτρων παρακολούθησης οι «υπεύθυνοι ύδρευσης», υποχρεούνται στην διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων. Η συχνότητα αυτών των ελέγχων εξαρτάται από την παρεχόµενη ποσότητα πόσιµου νερού.  Ωστόσο, από την εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών σπάνια δημοσιοποιούνται ή αναρτώνται στο διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά δυσχερή έως και ανέφικτη την ενημέρωση του καταναλωτή για την ποιότητα του νερού που πίνει. Επιπλέον δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την πιστή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Νερό από τη βρύση ή από πλαστικά μπουκάλια

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίαςRight2Water πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, η οποία κατέδειξε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς για την ποιότητα του πόσιμου νερού και για αυτό το λόγο καταφεύγουν στην κατανάλωση «πλαστικού» νερού, νερού δηλ. από πλαστικά μπουκάλια. Όμως, τα πλαστικά μπουκάλια δεν αποτελούν την υγιεινότερη επιλογή, και έχουν μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, περιέχουν μια ουσία που ονομάζεται τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET). Αυτό είναι ένα πολυμερές, μια χημική ουσία, η οποία, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, μπορεί να μολύνει το νερό. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι, όταν πίνετε νερό από τέτοιου είδους πλαστικές συσκευασίες, αυτό μπορεί να αλλοιωθεί εξαιτίας της συγκεκριμένης ουσίας. Επίσης τα πλαστικά μπουκάλια μπορούν να απελευθερώσουν τοξίνες αν ξαναχρησιμοποιηθούν ή αν εκτεθούν στο ηλιακό φως.

Η ποιότητα του νερού είναι υπόθεση όλων μας -Ενημερωθείτε για τα Φίλτρα Νερού 

Τελικά, τι είναι  καλύτερο,  να πίνετε ανεπεξέργαστο νερό από τη βρύση ή από πλαστικά μπουκάλια;

Τίποτα από τα δύο. Ο πιο υγιεινός και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος,προκειμένου να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή την ποιότητα του νερού σας, είναι να πίνετε  φιλτραρισμένο νερό απευθείας από τη βρύση του σπιτιού σας. Έτσι μόνο, επιλέγοντας δηλ. το κατάλληλο φίλτρο, σύμφωνα με την ποσότητα που καταναλώνεται και την ποιότητα του νερού,  είστε  σίγουροι για την ποιότητα του νερού που πίνετε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε στη σελίδα μας neron.gr για τα διάφορα συστήματα φίλτρανσης νερού, και να επιλέξετε από μια ευρεία γκάμα προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για οποιαδήποτε απορία, συμβουλευθείτε μας προκειμένου να σας βοηθήσουμε να βρείτε το κατάλληλο φίλτρο για το σπίτι, το εξοχικό ή την επιχείρηση σας. 

Γιατί το Νερ-όν είναι Ζωή και είναι Υπόθεση όλων μας!

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε Συνδρομητής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ