Ένωση Καταναλωτών Χίου

Θυμίζει το Μεταφορικό Ισοδύναμο η Ένωση Καταναλωτών Χίου

Αφού δεν το πράττει με ιδιαίτερο ζήλο η κυβέρνηση, αναλαμβάνει ρόλο η Ένωση Καταναλωτών Χίου. Με ανακοίνωση της μας θυμίζει ότι το Μεταφορικό Ισοδύναμο βρίσκεται σε ισχύ. Αναλυτικά αναφέρει: «Η  Ένωση Καταναλωτών Χίου  θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει ...