Πολιτισμός

10/8/16 10:45

τελ. ενημ.: 10/8/16 10:45

Οθωμανικό Μνημείο Χίου (Μετζιτιέ Τζαμί)