17.9.2019 10:00

Πολιτική βούληση και δημοκρατικοί θεσμοί χρειάζονται και όχι μετεκλογικός νόμος και εγκύκλιος περί «κυβερνησιμότητας»

Οι κοινωνίες γνωρίζουν, πως μόνο όταν αξιοποιούν το σύνολο των δυνάμεων τους, μόνο όταν βάζουν όλα τα μέλη τους, χωρίς ανόητες διακρίσεις στο παιχνίδι, μόνο τότε προχωρούν και ακμάζουν.

Οι πολιτικές ηγεσίες να το προτείνουν με ειλικρίνεια και με παρρησία. Πρόσφατα όλη η Χίος έζησε έντονα τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχοντας 7 συνδυασμούς, με 400 περίπου υποψήφιους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους.

Ψηφίστηκαν οι 41 από τους 400 και ο κ. Σταμάτης Κάρμαντζης ως Δήμαρχος.

Α' Κυριακή

Κάρμαντζης Σταμάτιος ποσοστό 28,15 πήρε 12 έδρες

Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος ποσοστό 24,16 πήρε 10 έδρες

Βουρνούς Εμμανουήλ ποσοστό 23,05 πήρε 9 έδρες

Καραβασίλης Ιωάννης ποσοστό 13,88 πήρε 6 έδρες

Σκούφαλος Μάρκος ποσοστό 4,88 πήρε 2 έδρες

Στάθης Εμμανουήλ ποσοστό 3,55 πήρε 1 έδρα

Αντωνόγλου Δημήτριος ποσοστό 2,33 πήρε 1 έδρα

Ο συνδυασμός του κ. Δημάρχου έλαβε 28,15% και όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί έλαβαν 71,85%. Οι ¨σοφοί¨ νομοθέτες περί Κυβερνησιμότητας των Δήμων, με διοικητικά τερτίπια προσπαθούν να ανατρέψουν την λογική και την Λαϊκή ετυμηγορία και να επιβάλλουν ότι:

Το 28,15% θα υποδείξει δεσμευτικά στο 71,85% τι θα ψηφίσει για να ορίσει διοικήσεις στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Χίου και στο σύνολο της διοίκησης του Δήμου Χίου.

Το δέχεται αυτό λογικός άνθρωπος και Δημοκράτης Δημοτικός Σύμβουλος σε όποια παράταξη κι αν ανήκει; Ασφαλώς όχι. Το δέχεται αυτό λογικός άνθρωπος και Δημοκράτης δημότης Χίου; Ασφαλώς όχι. Βοηθούν οι ισχύοντες νόμοι για αυτή την παράλογη ανατροπή; Ασφαλώς όχι και αναλυτικά τεκμηριώνω την άποψη μου:

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ

Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου

Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι:

το Δημοτικό Συμβούλιο,

η Οικονομική Επιτροπή,

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

η Εκτελεστική Επιτροπή

ο Δήμαρχος.

Είναι σαφέστατος ο κανονισμός ποιά όργανα ασκούν διοίκηση. Ο Δήμαρχος είναι ένα μονομελές όργανο του Δήμου με τις εξουσίες και τα προνόμια του. Δεν είναι όλος ο Δήμος. Δεν ψηφίζει, αλλά εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. Σήμερα υπάρχει Δημοτική Αρχή στο Δήμο Χίου; Όχι δεν υπάρχει, διότι Δημοτική Αρχή είναι η παράταξη που έχει την πλειοψηφία ( 21 ΔΣ και άνω ) στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Προσπαθώντας να διευκολύνει ο νομοθέτης της ¨κυβερνησιμότητας¨με το Ν.4623/2019, αφού ανατρέπει το εκλογικό αποτέλεσμα,προσπαθεί και δίνει πλασματική πλειοψηφία των 3/5 στον Δήμαρχο επιβάλλοντας ότι οι 12 ΔΣ της παράταξης του Δημάρχου είναι περισσότεροι από τους υπόλοιπους 29 ΔΣ.

Όμως παρόλα αυτά είναι πολύ προσεκτικός, ο νομοθέτης, για τον ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο στις διοικήσεις των Νομικών Προσώπων και κρατάει αποστάσεις, διατυπώνοντας τόσο στο Νόμο 4623/2019 όσο και στην περίφημη εγκύκλιο ότι:

Αφενός ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη και η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο. Αφετέρου για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.

Δηλαδή προτρέπει τον Δήμαρχο να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους συνδυασμούς και στους υπόλοιπους συνδυασμούς να συνεργαστούν με τον Δήμαρχο, ασχέτως ότι έχουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια εξαιρετικά λεπτή,αλλά ουσιαστική ισορροπία. Αυτό δηλαδή που όλοι γνωρίζαμε προεκλογικά ότι θα συνέβαινε μετεκλογικά.

Υπάρχουν ακόμα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες δεν επιτρέπουν και άλλες αυθαιρεσίες περί δήθεν ¨Κυβερνησιμότητας¨ όπως:

α: Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ν. 3463/2006

β: Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1 /3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1)

Ν. 2839/2000.

Ο συνδυασμός του κ. Δημάρχου έχει μόνο από ένα φύλλο (άντρες) Δημοτικούς Συμβούλους.

Που θα βρεθούν οι υπόλοιποι από το άλλο φύλλο;

Μόνο από τους άλλους συνδυασμούς βρίσκονται.

Αν δεν βρεθούν η απόφαση είναι μη νόμιμη.

γ: Οι συστατικές πράξεις των ΝΠΔΔ έγιναν το 2011 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Αλλάζουν μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψήφια,από τον κ. Δήμαρχο,για να τις τροποποιήσει;

Ασφαλώς δεν υπάρχει;

Πρέπει λοιπόν να τροποποιήσουν κι άλλο τον νόμο περί ¨Κυβερνησιμότητας¨, και αυτό γίνεται μόνο με την κατάργηση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ σε απλά ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ, δηλαδή να ακυρώσουν την λαϊκή εντολή και όλες τις κατακτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως ακραίο παράδειγμα αναφέρω ότι, αν όλοι οι συνδυασμοί της μειοψηφίας που απαξιώνονται ως 2/5 στον νόμο και την εγκύκλιο, διαμαρτυρόμενοι δια της αποχής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί το ΔΣ να συνεδριάσει και να πάρει αποφάσεις χωρίς απαρτία ( χρειάζονται 14 ΔΣ στην τρίτη συνεδρίαση, όταν προηγηθούν δύο άλλες που χρειάζονται 21 ΔΣ); Υπάρχουν μόνο 12 ΔΣ της παράταξης του Δημάρχου.

Ν. 3463/2006

Υπάρχουν και αρκετά άλλα.

Εάν όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει, πρώτα να κοιτάξουμε την Χίο,την ανάπτυξη της,την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της και μετά το εγώ μας και τις καρέκλες ένας μόνο δρόμος υπάρχει.

Ο δρόμος της συνεργασίας με προγραμματική σύγκλιση των συνδυασμών, ο καθορισμός ενός μοντέλου διοίκησης του Δήμου Χίου με την αναλογική συμμετοχή του κάθε συνδυασμού,σύμφωνα με τα ποσοστά που έλαβε στις εκλογές.

Με αυτό τον τρόπο θα τιμήσουμε τους 30.000 συνδημότες μας που ψήφισαν όλες τις παρατάξεις, για να συμβάλλει η κάθε μια με ότι καλύτερο έχει για τον τόπο μας.

Γνωρίζουμε, μπορούμε, αγαπάμε όλοι την Χίο, γι αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Μυριαγκός Βασίλης

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ