Απόψεις

8/3/18 11:44

τελ. ενημ.: 8/3/18 11:46

Όλη η αλήθεια για τα αναπηρικά επιδόματα

Πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα,  γράφεται και αναπαράγεται ότι κόβονται τα αναπηρικά επιδόματα. Επιπλέον, οι αναφορές  περί περικοπής των κρατικών δαπανών για την πρόνοια μόνο ως παραπληροφόρηση μπορούν να εκληφθούν, τη στιγμή που όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί, αλλά αντίθετα έχουν σημαντικά αυξηθεί από 780 εκατ. ευρώ το 2015, ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ το 2017 και θα υπερβούν τα 2,5 δισ. ευρώ το 2019.

Μέσα από τον μετασχηματισμό του ΟΓΑ σε ενιαία αρχή απονομής όλων των κοινωνικών επιδομάτων,τα άτομα με αναπηρία θα δουν τις διαδικασίες για τα επιδόματα να επιταχύνονται και τους χρόνους αναμονής στα ΚΕΠΑ να μειώνονται.

 Η πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία περιλαμβάνει ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μέσω ειδικής πλατφόρμας, δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας από τον θεράποντα γιατρό του αναπήρου, συμπλήρωση εισηγητικού, παραπομπή του στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), αξιολόγηση και εκτίμηση της αναπηρίας από τριμελή υγειονομική επιτροπή, καθώς και συμπλήρωση ερωτηματολογίου από γιατρό, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά θέματα, για τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου. Το ερωτηματολόγιο δεν επηρεάζει την κρίση και την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής ως προς τη χορήγηση του επιδόματος.

Με απλό και ηλεκτρονικό σύστημα τα ΚΕΠΑ και ο νέος ΟΓΑ θα υλοποιήσουν αιτήματα ζωτικά του αναπηρικού κινήματος, όπως  να πάψει η ατελείωτη γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία του ανάπηρου, να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα ΚΕΠΑ και ο χρόνος απονομής του επιδόματος και να δίδονται όλα τα αναπηρικά επιδόματα την ίδια μέρα κάθε μήνα.

Η χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων γίνεται πλέον  με τρόπο σύγχρονο, ενιαίο, δίκαιο, διαφανή, φιλικό και με σεβασμό προς το άτομο με αναπηρία, που τηρεί στο ακέραιο τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας έχει ενσωματώσει με το ν. 4488/2017 και έχει υιοθετήσει τις κατευθύνσεις για την υλοποίησή της. Επίσης καταργείται  για τους ανασφάλιστους το παράβολο  των 46 ευρώ για όσους προσέρχονται για πρώτη φορά στα ΚΕΠΑ, με στόχο να καταργηθεί  συνολικά και δεν αλλάζουν τα ποσοστά αναπηρίας και απόδοσης των προνοιακών επιδομάτων. 

Ο νέος ΕΠΠΑ (Ενιαίος Πίνακας Ποσοστών Αναπηρίας) είναι εμπλουτισμένος, από 45 μη αναστρέψιμες παθήσεις (με εφάπαξ επίδομα) έγιναν 145 και έχει αντιστοιχηθεί με όλες τις διεθνείς αναφορές.

Κεντρική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και  της κυβέρνησής είναι να θωρακιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ώστε να προωθηθεί η ισότιμη μεταχείρισή τους αλλά και να διευκολυνθεί η καθημερινότητά τους. Οι πρωτοβουλίες αυτές αντανακλούν τις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ανοίγουν μία νέα σελίδα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και στην αξιοπρεπή διαβίωσή των ατόμων με αναπηρία.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση