26.9.2013 16:13

Το μέχρι τώρα έργο- προτάσεις- παρεμβάσεις μας

Στα 3 σχεδόν χρόνια της θητείας μας, ως Παράταξη «Αγώνας για τα Νησιά μας» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις μας προσπαθήσαμε να αναδείξουμε σημαντικά θέματα που αφορούν τα νησιά μας και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις για την επίλυση τους. Ενδεικτικά να σας αναφέρω:

 • Επισημάναμε τα σοβαρά προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν σε αρκετά έργα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου στη Χίο και πιο συγκεκριμένα στο έργο της βελτίωσης της Εθνικής Οδού Χίου – Καρδαμύλων (Α΄ Τμήμα), στη βελτίωση του λιμένα της Λαγκάδας, στην ολοκλήρωση του Σχολικού Κέντρου Καμποχώρων, στο έργο του Γαλλικού Κολεγίου κλπ.
 • Ζητήσαμε επανειλημμένα ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου και ειδικότερα στο Νομό Χίου και καταθέσαμε προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
 • Για τον προγραμματισμό των έργων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 και την κατάρτιση του Προγράμματος της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, καταθέσαμε τη πρόταση να υπάρξει διαβούλευση και σχεδιασμός σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και νησιού με όλους τους τοπικούς Φορείς, να καταγραφούν οι προτάσεις και να τεθούν προτεραιότητες.
 • Ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί στη Χίο ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε το νησί πέρυσι. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί στη Χίο, προτείναμε να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο, στο πλαίσιο συντονισμένων και όχι αποσπασματικών ενεργειών, με τη στενή και συνεχή συνεργασία όλων των φορέων, υπό το συντονισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών προτείναμε να αξιοποιηθεί ο λιμένας των Μεστών και να ληφθεί τελική απόφαση για το νέο λιμένα Χίου ή για την αναβάθμιση του υφιστάμενου λιμένα.
 • Ζητήσαμε και πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα προβλήματα στην ακτοπλοΐα και στις συνδέσεις των νησιών μας, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν να υπάρξει πρωτοβουλία της Περιφέρειας προκειμένου να μελετηθεί ο επανασχεδιασμός των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει.
 • Ζητήσαμε η Περιφέρεια να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό & εθνικό οδικό δίκτυο των νησιών, δεδομένου ότι έχει την ευθύνη για την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του και το θέμα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Προτείναμε κατά προτεραιότητα να εντοπιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν σε πινακίδες σήμανσης, στηθαία ασφαλείας, φθαρμένα σημεία στον ασφαλτοτάπητα και διαγράμμιση του οδοστρώματος, παρεμβάσεις που μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν και με μικρό σχετικά κόστος.
 • Για την επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της Χίου,  το οποίο αντιμετωπίζεται εδώ και πολλά χρόνια αποσπασματικά, προτείναμε να υπάρξει συνολικός σχεδιασμός σε επίπεδο νησιού σε συνεργασία με την Α/βαθμια Αυτοδιοίκηση και να αξιοποιηθούν οι υποδομές που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια για το σκοπό αυτό.
 • Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο και της πρόσφατης αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), προτείναμε την κατασκευή 2-3 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού, μετά και την ματαίωση της κατασκευής του ΧΥΤΑ στη Βόρεια Χίο και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων υποδομών στα Ψαρά και τις Οινούσσες. Επισημάναμε το σοβαρότατο πρόβλημα της έλλειψης χώρων για τη διαχείριση των αδρανών υλικών (προϊόντα εκσκαφών, μπάζα κλπ) και προτείναμε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την άμεση κατασκευή ΧΥΤ Αδρανών, σε διαφορετική περίπτωση τα νησιά μας κινδυνεύουν να μετατραπούν σε νέες χωματερές. Στα θέματα αυτά θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με την Α/βαθμια Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει και την ευθύνη για τη διαχείριση τους. 
 • Ζητήσαμε να εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) για την προστασία της περιοχής NATURA στη Βόρεια Χίο, η οποία δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα.
 • Αναδείξαμε το θέμα της πιθανότητας κατάργησης των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού σε Χίο και Οινούσσες, το οποίο συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ευτυχώς δεν προχώρησε.
 • Ζητήσαμε να διερευνηθεί η δυνατότητα να αυξηθεί ο διαθέσιμος Π/Υ για τη χρηματοδότηση του συνόλου των προτάσεων για επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να τονώσουν στην πράξη την απασχόληση.
 • Προτείναμε να μην οδηγηθεί σε κλείσιμο η Ε.Ν.Α. Χίου, αντίθετα να αξιοποιηθεί ως αναπτυξιακή εταιρεία με δραστηριότητα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Επίσης ζητήσαμε το εκθεσιακό κέντρο «Γεώργιος Καλουτάς» να εξελιχθεί σε ένα οργανωμένο εκθεσιακό - συνεδριακό χώρο ή ακόμα και χώρο πολιτισμού και να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη Χίο.
 • Για την τουριστική προβολή, προτείναμε να υπάρξουν στοχευμένες ενέργειες και καινοτόμες δράσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος προσαρμοσμένες στη σημερινή εποχή, στην εποχή του διαδικτύου. Ο τουρισμός καλείται και μπορεί σήμερα να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για να στηριχθεί η τοπική οικονομία.
 
 • Στο τομέα του πολιτισμού, προτείναμε να αποτελέσει προτεραιότητα η ολοκλήρωση των έργων για τη συντήρηση και ανάδειξη των σημαντικών μνημείων που διαθέτουν τα νησιά μας και να ενισχυθούν οι πόροι που δίνονται για το σκοπό αυτό στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Προγράμματος. Προτείναμε επίσης, στο πλαίσιο των πόρων που είναι διαθέσιμοι από το ΕΣΠΑ για πολιτιστικές εκδηλώσεις να στηριχθούν οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, η αξιόλογη δραστηριότητα των οποίων αποτελεί όαση πολιτισμού στη σημερινή εποχή.

Υπάρχουν δεκάδες ακόμα θέματα που θα μπορούσα να απαριθμήσω, πάντα στο πλαίσιο του ρόλου μας ως αξιωματική αντιπολίτευση.

 

Τις τελευταίες ημέρες όμως και μετά τη δημοσίευση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στοιχείων που αφορούν τις παρουσίες των Περιφερειακών Συμβούλων στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι οποίες κατά βάση πραγματοποιούνται στη Μυτιλήνη, κάποιοι προσπάθησαν να δώσουν την εικόνα της απουσίας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από τα θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια.

Θα ήταν πολιτική αδυναμία να μείνουν αναπάντητα όλα αυτά που πρωτίστως αφορούν την σχέση μεταξύ εκείνου που εκθέτει τον εαυτό του και ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τον συμπολίτη του, αλλά και της κοινωνίας που επιλέγει την εκπροσώπηση της.

Είναι προφανώς αντιληπτό ότι μόνο αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.

Και για τα θέματα αυτά έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει τον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ο οποίος έχει και την ευθύνη με τη σειρά του να ενημερώνει τη Χιακή κοινωνία.

Λειτουργήσαμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα, ασκώντας δημιουργικά το ρόλο της αντιπολίτευσης, με μόνη έγνοια τον τόπο και τους ανθρώπους μας. Προσπαθώντας να συμβάλλουμε για το καλύτερο και πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δίνει ο νομοθέτης στην Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Όσον αφορά την παρουσία των Συμβούλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει σημασία τόσο η αριθμητική συμμετοχή, όσο η ουσιαστική. Και στα σημαντικά θέματα του τόπου μας ήμασταν ως αντιπολίτευση παρόντες και εγώ προσωπικά όχι μόνο ήμουν και θα είμαι παρών !!

Θα πρέπει όμως και οι συνάδελφοι που διαμένουν μόνιμα στη Λέσβο να αντιληφθούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Σύμβουλοι από τα άλλα νησιά για να μετακινηθούν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την εργασία τους, με τα δρομολόγια των πλοίων, σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να πας Μυτιλήνη μέσω .. Αθηνών αεροπορικώς ! ! !

Είμαι βέβαιος ότι οι συμπατριώτισσες και οι συμπατριώτες μας θα βγάλουν για ακόμη μια φορά τα συμπεράσματα τους.

Να είστε βέβαιοι ότι είμαι και θα είμαι παρών όσο θέλει ο Θεός και η κοινωνία, προσπαθώντας μέσα από τίμιο και καθαρό αγώνα, μακριά από όλα εκείνα που έφεραν τον τόπο και τους συνανθρώπους μας σε αυτή την κατάσταση, να είμαι χρήσιμος στην Πατρίδα και τον κοινωνικό περίγυρο, έχοντας πρώτα και πάνω από όλα καθαρή την συνείδηση μου για να μπορώ να κοιτάζω τους συνανθρώπους μας στα μάτια χωρίς να ντρέπομαι ! ! !

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ