16.2.2015 11:43

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωσή της Ένωσης Γονέων, αναφορικά με την καταβολή χρημάτων για την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος (ΔΕΗ) και νερού (ΔΕΥΑΧ), στα σχολεία, ήθελα να επισημάνω τα εξής:

1). Θέλω να γνωρίζετε ότι, κύριο μέλημά μας, είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση και στήριξη των σχολικών μονάδων. Τούτο ήδη φάνηκε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, ως δημοτική Αρχή, μέσα από διάφορες δράσεις (αποστολή εισηγήσεων θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, τέσσερις -4- συνεδριάσεις μέσα σε χρονικό διάστημα έξι -6- μηνών, απόδοση όλων των χρημάτων της πρώην Σχολικής Εφορίας στα σχολεία, ανάληψη πρωτοβουλίας για την προμήθεια πετρελαίου μέσω των Σχολικών Επιτροπών, ανάληψη πρωτοβουλίας για υποσιτιζόμενους μαθητές σε εξέλιξη, διευθέτηση επιμέρους χρόνιων προβλημάτων σε σχολεία σταδιακά, ανάληψη πρωτοβουλίας για την είσπραξη ανείσπρακτων -επί έτη- μισθωμάτων κτιρίων, κυλικείων, κλπ). Πιστεύω τούτο να το αναγνωρίζετε, όπως και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των δύο Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών οι οποίοι καλούνται να <<μαζέψουν τα αμάζευτα>> προηγουμένων, μιας και δεν έχει εγκριθεί κανένας απολογισμός σχολείου από το 2010 και εφεξής, ασφαλώς όχι με δική μας ευθύνη, διότι δεν διοικούσαμε εμείς. Εάν είχε κατατεθεί και εγκριθεί έστω και ένας απολογισμός από τότε, θα είχαν λυθεί και οι προβληματισμοί σας αναφορικά με την εξόφληση των λογαριασμών ΔΕΗ και ΔΕΥΑΧ.

2). Θέλω, επίσης, να πιστεύω ότι, τυχαία, η ανακοίνωσή σας εκδόθηκε λίγο πριν τη συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου. Λέω τυχαία, διότι εάν οι εκπρόσωποί σας είχαν παραστεί τόσο στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (στις 29/01), όσο και στη συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στις 10/02), στις οποίες εκλήθησαν αλλά δεν παρέστησαν, θα είχαν λύσει τις όποιες απορίες σας.   

3). Αναφέρετε, ψευδώς, ότι υπήρξε Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την εξόφληση των λογαριασμών ΔΕΗ απευθείας από τον Δήμο μέσω των ανταποδοτικών τελών. Επί ημέρες προσπαθώ να βρω κάποια και δεν μπορώ. Σε ερώτημά μου προς τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβα την απάντηση ότι, όχι μόνον δεν υπάρχει μια τέτοια Απόφαση, αλλά δεν θα μπορούσε να ληφθεί ως μη σύννομη. Επίσης, προς ενημέρωση, θέλω να γνωστοποιήσω ότι, οι Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας δεν αποτελούν πανάκεια, ούτε άλλοθι για την ικανοποίηση ενδόμυχων επιθυμιών. Έχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο -και μόνον αυτό- έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει Αποφάσεις εκτελεστικού χαρακτήρα. Επειδή δεν γνωρίζω που στηρίζεστε να ισχυρίζεστε ότι υπάρχει Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλώ να με ενημερώσετε και να μου δώσετε ένα αντίγραφό της, μήπως τελειώσει εδώ όλη η …περιπέτειά μας και δεν χρειάζεται να μπούμε σε καμία περαιτέρω διαδικασία, αλλά μείνουν τα πράγματα ως έχουν, όμως ΝΟΜΙΜΑ.

4). Με έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου, προς τους δυο Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (που είναι αυτόνομα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου & έχουν δικό τους ΑΦΜ, ταμείο και ΔΣ) ζήτησε την μεταφορά των ρολογιών της ΔΕΗ από την επωνυμία κάθε σχολείου στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή που υπάγονται. Αυτό σημαίνει ότι, αντί ο Δήμος να πληρώνει απευθείας τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, θα τους πληρώνει η Σχολική Επιτροπή, αλλά με χρήματα που θα δίνει ο Δήμος με έκτακτη χρηματοδότηση (για το έτος 2015 το ποσό είναι 125.000 Ευρώ και αφορά την περίοδο 9 μηνών, έναντι περίπου 170.000 Ευρώ που θεωρείται η ετήσια δαπάνη των σχολείων στη ΔΕΗ). Τούτο έγινε με ομόφωνη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και προβλέφθηκε ειδικός Κωδικός Αριθμός στον προϋπολογισμό του Δήμου. Εκείνο το οποίο ξεκαθάρισε τόσο η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας όσο και το ΔΣ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στη συνεδρίαση της οποίας παρέστην) είναι ότι, δεν θα λαμβάνονται χρήματα για τη ΔΕΗ ούτε από τα λειτουργικά χρήματα των σχολείων ούτε από τα έσοδα της πρώην Σχολικής Εφορίας. Αν και εάν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά, το τελευταίο είναι -συν τοις άλλοις- ηθικά και νομικά μη επιτρεπτό διότι, εάν μέρος των χρημάτων αυτών δεν πηγαίνουν για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων (μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ) που θα πηγαίνουν ? Λαμβάνοντας δε υπόψιν μας ότι, τα σχολεία δεν πληρώνουν μέχρι σήμερα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ, καθαρίστριες –καθώς και μέρος του πετρελαίου- διότι τα πληρώνει είτε ο Δήμος, είτε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Υπουργείο Παιδείας), είτε οι Σχολικές Επιτροπές (από το 20% των παρακρατηθέντων λειτουργικών δαπανών), τότε που αναλώνεται το υπόλοιπο 80 %, εκτός από γραφική ύλη και υλικά καθαρισμού ? Μάλιστα, για το έτος 2015 δόθηκε αύξηση 20 % από το Υπουργείο Εσωτερικών στα λειτουργικά έσοδα των σχολείων και παίρνουμε περί τις 20.000 Ευρώ περισσότερα κάθε τρίμηνο, δηλαδή περίπου 80.000 Ευρώ ετησίως. Να είμαστε λογικοί. Προσωπικά, εκεί που διακρίνω πρόβλημα είναι τα Νηπιαγωγεία, στα οποία πιστώνεται πολύ μικρή αναλογία εσόδων. Αυτό, όμως, πρέπει να το δει η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να εισηγηθεί με νεότερη πρότασή της αναπροσαρμογή, με αύξηση εσόδων στα λειτουργικά των Νηπιαγωγείων. Είναι, δηλαδή, ζήτημα αναδιανομής του ποσού που στέλνει το Υπουργείο Εσωτερικών για τα σχολεία. Από εκεί και πέρα συνδράμει και ο Δήμος με έκτακτες ενισχύσεις μέσω της πρώην Σχολικής Εφορίας.

5). Εάν ο Δήμος επιθυμούσε ή επεδίωκε να πληρώνουν τα ίδια τα σχολεία τη ΔΕΗ δεν θα ζητούσε να αλλάξει η επωνυμία των μετρητών (ρολογιών) από το όνομα του σχολείου στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Απλά, θα έστελνε η Οικονομική υπηρεσία ένα έγγραφο στη ΔΕΗ και θα έλεγε <<δεν είμαι καταναλωτής του ρεύματος εγώ, ως Δήμος, συνεπώς διακόπτω την αυτόματη παρακράτηση των χρημάτων και αναζητήστε την από εκείνον που φέρεται ως χρήστης- δηλαδή το σχολείο>>. Έτσι, θα ζητούσε η ΔΕΗ τα χρήματα από τα σχολεία. Όμως, αλλάζοντας η επωνυμία από το σχολείο στη Σχολική Επιτροπή, θα τα ζητάει από τη Σχολική Επιτροπή, όχι από τα σχολεία. Από εκεί και πέρα τίθεται ζήτημα πολιτικής βούλησης τι προτάσει κάθε δημοτική Αρχή αναφορικά με την παιδεία και τα σχολεία. Πιστεύει κανείς ότι οποιαδήποτε δημοτική Αρχή θα άφηνε τα σχολεία δίχως νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, πετρέλαιο ? Το αφήνω στην κρίση σας και στην κρίση των συμπολιτών μας. Όμως, δεν μου αρέσουν οι κινήσεις εντυπωσιασμού, οι οποίες και πάντοτε θα απαντώνται δημόσια, τουλάχιστον σε ότι με αφορά (αν και το εν λόγω θέμα δεν με αφορά άμεσα, αλλά έμμεσα).

6). Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι οικονομικό, αμιγώς και αφορά την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Πληροφορήθηκα επίσημα ότι, η Οικονομική υπηρεσία εγγράφως, τόσο προς την προηγούμενη δημοτική Αρχή όσο και προς τη σημερινή, έχει ζητήσει να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής της ΔΕΗ των σχολείων διότι δεν είναι ΣΥΝΝΟΜΟΣ. Επαναλαμβάνω, εάν έχετε στα χέρια σας Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κάτι τέτοιο δώστε μου την, να λήξει το θέμα εδώ. Εάν, όμως, δεν υπάρχει, εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως διάθεση να κληθούμε έπειτα από χρόνια (που, ενδεχομένως, δεν θα είμαστε και αιρετοί για να μας προστατεύσει κανείς) να συρόμαστε σε δικαστήρια, κλπ για κάτι που η Υπηρεσία θα <<νίψει τας χείρας της>> εφόσον είχε ενημερώσει επίσημα και δεν εισακούστηκε από τους αιρετούς (π.χ. βλέπε περιπτώσεις τ. Δήμου Ομηρούπολης). Επιπρόσθετα, να σας πω ότι, υπάρχει και Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (την οποία μπορώ να σας δώσω) που επιτρέπει στον Δήμο να παρακρατήσει (με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) από τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων τα χρήματα που αφορούν τη ΔΕΗ των σχολείων. Αντιθέτως, απαγορεύει από τα χρήματα αυτά τόσο ο Δήμος όσο και τα σχολεία να εκτελούν έργα και καταλογίζει τις δαπάνες αυτές στους υπαιτίους.

7). Κατά παρόμοιο τρόπο ισχυρίζεστε, επίσης  ψευδώς, ότι ο Δήμος πληρώνει εδώ και χρόνια το νερό των σχολείων. Μπορείτε να μας προσκομίσετε ένα αποδεικτικό ? Εμείς γνωρίζουμε ότι η ΔΕΥΑΧ είναι Επιχείρηση και δεν μπορεί να μην πληρώνει νερό ούτε το Νοσοκομείο, ούτε το Γηροκομείο, ούτε τα Σχολεία. Ασφαλώς, σε μια ευνομούμενη και προνοιακά δομημένη και συντεταγμένη Πολιτεία, αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται, αλλά το ίδιο το κράτος να απαλλάσσει όλους αυτούς. Όμως, δεν ισχύει, τι να κάνουμε τώρα ? Βέβαια, όταν λέμε μην πληρώσεις το ένα ή το άλλο, καλό θα είναι να ξέρουμε ποιος θα το πληρώσει και από πού… Διότι, ως επιθυμία ή ενδόμυχος πόθος μόνο, δεν λύνεται το πρόβλημα της εξεύρεσης πόρων. Έτσι, πληροφορήθηκα ότι, τα σχολεία φαίνονται, εδώ και αρκετά χρόνια, οφειλέτες προς τη ΔΕΥΑΧ και κανένας δεν έχει πληρώσει το νερό τους. Όχι διότι δεν θέλει η ΔΕΥΑΧ, αλλά διότι δεν προβλέπεται νομικά και θεσμικά. Εάν έχετε στοιχεία περί του αντιθέτου –έναντι άλλων Δήμων–, δώστε μας τα να πράξουμε ανάλογα, δεν διαφωνούμε.

8). Εν κατακλείδι, συμπερασματικά, οι ανησυχίες και οι επιθυμίες μας είναι κοινές. Όμως, υπάρχουν ζητήματα που λύνονται με πολιτικές Αποφάσεις και μόνον και άλλα με την απόλυτη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Κατά τη γνώμη μου, εάν υπάρχει σύζευξη των δυο, θεωρείσαι επιτυχημένος. Όμως, οι εποχές που οι <<μαγκιές>> και οι <<τσαμπουκάδες>> έφερναν αποτέλεσμα παρήλθαν ανεπιστρεπτί. Σήμερα, εάν κάποιος θέλει να επιτύχει κάτι δεν αρκεί να ζητά μόνο, πρέπει να υποδεικνύει και τον νόμιμο τρόπο της εφαρμογής. Διαφορετικά, ελάτε όλοι μαζί να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, εξαιτίας των οποίων τα σχολεία μας φυτοζωούν οικονομικά, μιας και η κεντρική Πολιτεία τα έχει αφήσει στο έλεος του Θεού. Εκεί θα παραδεχτώ πραγματικά όποιον υψώσει το ανάστημά του, στους κάθε εποχής <<καρεκλοκένταυρους>>, των οποίων τις … αμαρτίες πληρώνει η τοπική Αυτοδιοίκηση. Μια Αυτοδιοίκηση που βάλλεται πανταχόθεν. Ο κ. Δήμαρχος, με εμπεριστατωμένο υπόμνημά του, προς τον νέο Υπουργό Παιδείας έκανε μνεία των οικονομικών αυτών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Χίου και ζήτησε αύξηση των χρημάτων που η Πολιτεία διαθέτει για τα σχολεία μας. Αναμένουμε την όποια απάντηση ή Απόφασή του, για να πράξουμε ανάλογα και να παρουσιάσουμε στο χιακό κοινό την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό κάναμε και για μια σειρά άλλων ζητημάτων που αφορούν τη σχολική στέγη στη Χίο. Ελάτε στην προσπάθειά μας αυτή, συμπαραστάτες και αρωγοί. Εξάλλου κι εμείς γονείς είμαστε και τα παιδιά μας φοιτούν στα σχολεία του Δήμου μας. Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, πέραν από αιρετοί και ως γονείς για τα σχολεία μας.-

Ειδήσεις σήμερα

Γίνε Συνδρομητής στον Έντυπο «π». Αποστολή σε όλη την Ελλάδα με 25€/εξάμηνο

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ