31.1.2022 12:30

Για να μην ξαναγίνει η προκυμαία της Λαγκάδας, ΒΕΝΕΤΙΑ…

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Βαβούλης

Στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων, γνώσεων και προσφοράς για τον τόπο, θέλοντας να βοηθήσω -τότε- την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Ε. Βουρνού, επισκέφθηκα την περιοχή της Λαγκάδας - Συκιάδας, από την οποία διέρχεται ο χείμαρρος Κρικελής και παραπόταμοι του.

Είχαν προηγηθεί οι μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2014, συνέπεια των οποίων ήτο να πλημμυρίσει τόσο ο Κάμπος της Λαγκάδας όσο και να παρασυρθούν οι βάρκες των Λαγκαδούσων μέχρι περίπου το πέλαγος -αφού πρώτα έσπασαν τα σχοινιά τους- λόγω της ορμητικότητας και στενότητας του χειμάρρου στο τελευταίο τμήμα του.

Πραγματοποίησα επαφή με τον τότε Πρόεδρο κ. Στ. Τσίγκο, έλαβα πληροφορίες και στοιχεία, συνέταξα τον Ιανουάριο 2015 Τεχνική Έκθεση, η οποία πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Τοπικό Συμβούλιο και απεστάλη στον Δήμο Χίου.

Η πρόταση προέβλεπε την κατασκευή μικρού ανασχετικού χωμάτινου φράγματος με υπερχειλιστή στο σημείο όπου ενώνεται ο κύριος χείμαρρος με τον δευτερεύοντα από Κυδιάντα.

Το φράγμα θα συγκρατούσε προσωρινά ή μόνιμα τμήμα των νερών του χειμάρρου, θα απέτρεπε την επανάληψη των πλημμυρών στον Κάμπο, τις ζημιές στις βάρκες των Λαγκαδούσων και τη μεγέθυνση του κυματισμού στην προκυμαία της Λαγκάδας.

Όπως άλλες σοβαρές και επιτυχημένες προτάσεις -για το κοινό καλό- που έχω καταθέσει, παρέμεινε στα συρτάρια του Δήμου, με ευθύνη της τότε Δημοτικής Αρχής και της Τ.Υ..

Στις αρχές του περσινού χρόνου (3-1-2021) ως άμισθος Τεχνικός Σύμβουλος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου συνέταξα μαζί με τον Τεχνικό Ν. Χούλη πρόταση συνολικής αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων και της στερέωσης της παλαιάς αποβάθρας στην προκυμαία της Λαγκάδας, εξηγώντας το φαινόμενο που κατακλύζει την προκυμαία και την παραλιακή ζώνη της, έπειτα από εντολή που λάβαμε από τον Πρόεδρο Δ.Δ.Λ.Τ. κ. Κυριάκο Ζωάνο.

Η Τεχνική Έκθεση απεστάλη σε Περιφέρεια και Δήμο, κοινοποιηθείσα στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου στις 12-01-2021, δηλ. ένα και πλέον χρόνο πριν.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του απελθόντος Αντιπεριφερειάρχη Χίου στις 12-01-2021 παρουσία του Προέδρου Τ.Σ. Λαγκάδας κ. Μ. Κούνουπα, του Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Δ.Λ.Τ. Χίου κ.κ. Κ. Ζωάνου και Α. Γεωργούλη και των μηχανικών της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Χίου, αναλύθηκαν τα πράγματα, η Δ.Τ.Ε. ανέλαβε να αναθέσει (λόγω πρόσφατης αρμοδιότητας) τη μελέτη για την κατασκευή του φράγματος και το Δ.Δ.Λ.Τ. τη σύνταξη φακέλου μελέτης βοηθούμενο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου.

Λόγω μεγάλης απασχόλησης των τεχνικών του Λιμενικού Ταμείου, το τελευταίο δεν προχώρησε, με συνέπεια να επαναληφθεί το φαινόμενο με τα γνωστά δυσμενή αποτελέσματα.

Ωστόσο ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο θα απαιτήσει για την ανάθεση και έλεγχο της Μελέτης που θα απαιτηθεί, συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου και Λιμενικού Ταμείου υπό μορφή συνυπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με διακριτούς ρόλους, ώστε: το αποτέλεσμα να είναι το προσδοκώμενο δηλ. η αντιμετώπιση - απόσβεση των πλημμυρικών φαινομένων στην παράκτια περιοχή.

Ακολουθεί αναλυτικά η Τεχνική Έκθεση για την οποία προηγήθηκε συνάντηση με ομάδα Λαγκαδούσων Καπετάνιων.

Δεδομένα:

Α. ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ

1. Η λεκάνη απορροής Χ. Κρικελή και δευτερευόντων κλάδων του.

2. Η ιδιαίτερη στενότητα της εξόδου πριν τον όρμο Γλυφό.

3. Το πρόχειρο τεχνικό έργο στην έξοδο του Γλυφού, που κατευθύνει τα νερά παράλληλα στην παλαιά, αποβάθρα, αντί κατά μήκος της νότιας ακτής του κόλπου.

4. Οι παρατηρούμενες πλημμύρες λόγω έκτροπης του Χ. Κρικελή στον κάμπο Λαγκάδας.

5. Ο κίνδυνος κατάπτωσης της παλαιάς αποβάθρας.

Β. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

1. Η γεωγραφική διάταξη του κόλπου Λαγκάδας με κύριο άξονα Ανατολικό – Βορειοανατολικό.

2. Η προστασία του κόλπου από κυματισμούς Νοτιοανατολικών ανέμων.

3. Ο μεγάλος τομέας πελάγους (μέχρι τις μικρασιατικές ακτές) που δημιουργεί τον κύριο

κυματισμό.

4. Η βυθομετρία του κόλπου στη θέση του υπάρχοντος μόλου στη Βόρεια πλευρά του, που δεν επιτρέπει την επιμήκυνση με κλασσικό τρόπο (μπλόκια με έδραση στον βυθό).

5. Το χαμηλό επίπεδο από της μέσης στάθμης θαλάσσης της παράκτιας περιοχής (προκυμαίας), χωρίς δυνατότητα ανύψωσης λόγω αδυναμίας αποχέτευσης των νερών της βροχής.

Γ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

1. Οι συνεχόμενοι ισχυροί Ν-Α άνεμοι που ανεβάζουν το επίπεδο της μέσης στάθμης

θάλασσας.

2. Η επήρεια της Σελήνης (πανσέληνος) που προστίθεται μεγιστοποιώντας τη μέση στάθμη θάλασσας σε περίπτωση που συμπέσουν τα δύο αίτια, χωρίς ωστόσο τη δημιουργία μεγάλου κυματισμού λόγω γεωμορφολογίας του κόλπου που δεν επιτρέπει ανάπτυγμα κυματισμού.

3. Ο κυματισμός που αναπτύσσεται λόγω μεγάλου τομέα πελάγους στην περίπτωση

Ανατολικών – Βορειοανατολικών ανέμων.

4. Η μεγιστοποίηση του τελικού φαινομένου από πλευράς θαλάσσης εμφανίζεται όταν τους παρατεταμένους ισχυρούς Ν - Α ανέμους και πιθανή σύμπτωση Σελήνης διαδεχθούν Ανατολικοί - Βορειοανατολικοί άνεμοι που δημιουργούν μεγάλο κυματισμό λόγω αντίστοιχου τομέα πελάγους και ήδη ανυψωμένης στάθμης θαλάσσης.

5. Το όλο φαινόμενο ενισχύεται τοπικά κατά το πρότυπο της Βενετίας εφόσον λόγω ισχυρών βροχών στη λεκάνη απορροής του Χ. Κρικελή, εξέρχεται μεγάλος όγκος νερών δια του όρμου Γλυφού κατά τρόπο που ωθεί τα εξερχόμενα νερά να αναβιβάσουν τοπικά το επίπεδο του κυματισμού κατά μήκος της δυτικής (παλαιάς και νέας) αποβάθρας, με συνέπεια το τελικό φαινόμενο.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Λόγω διαμορφωμένης κοίτης του Χ. Κρικελή στο τελευταίο αστικό τμήμα του, ενδείκνυται η προσωρινή ή και οριστική αποθήκευση του μεγάλου όγκου των νερών του με την κατασκευή χωμάτινου φράγματος με υπερχειλιστή στο σημείο συμβολής κυρίου χειμάρρου και ρέμματος από Κυδιάντα. Αυτό περιγράφηκε σε πρόταση στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λαγκάδας, η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή, εστάλη στον Δήμο Χίου χωρίς μέχρι σήμερα να προωθηθεί προς ενέργεια και ολοκλήρωση. Δι’ αυτής θα αποτρέπονται εκτός από την προσθετική δράση του χειμάρρου στο τελικό φαινόμενο και οι πλημμύρες στη χερσαία ζώνη και τον κάμπο του χωριού.

2. Επειδή τη μεγάλη επιρροή στο τελικό φαινόμενο (πλημμυρίδα προκυμαίας) διαδραματίζει η αναβίβαση της μέσης στάθμης θάλασσας και ο κυματισμός, απαιτείται η επιμήκυνση του υπάρχοντος μόλου από Βορρά προς Νότο, ώστε να προσκρούουν επ' αυτού ο κυματισμός σε μεγάλο τμήμα του, κατά τρόπο που η περίθλαση που θα δημιουργείται στο άκρο του, να φτάνει ιδιαίτερα αποσβεσμένη στην προκυμαία.

3. Λόγω του μεγάλου βάθους στην περιοχή (περί τα 30 μέτρα), η πιο πάνω διάταξη, πρέπει να είναι: επιπλέουσα προσδεμένη επί πακτωμένων ισχυρών «ράβδων» (πασσάλων και δεστρών), ώστε από τη μία να διατηρείται η δυνατότητα κυκλοφορίας των νερών του κόλπου και από την άλλη να «συλλαμβάνεται» μεγάλο ποσοστό του κυματισμού που σήμερα δημιουργεί το πρόβλημα της πλημμυρίδας.

4. Οπωσδήποτε επειδή πρόκειται για Κυματική-Ακτομηχανική Μελέτη που θα ανατεθεί από την Περιφέρεια, πρέπει να προταθούν εναλλακτικές προτάσεις ως προς το μήκος και τη διατομή του λιμενοβραχίονα με επιβεβαίωση της ορθότητας της διατομής και του τελικού μήκους στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων που ίδρυσε και υπηρέτησε επί σειρά ετών ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος και πρέπει να κατευθύνει προσωπικά την πιο πάνω Μελέτη και εφαρμογή.

Υ.Γ.: Η πρόταση κατατίθεται για να εκφρασθεί οποιοσδήποτε Χιώτης μηχανικός ή καπετάνιος.

 

 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ