7.5.2015 17:19

Φθηνό και γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα σε δυο χρόνια

Διαδίκτυο παντού! Σε χωριά, βουνά και θάλασσες - Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του έργου ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και στις απομακρυσμένες περιοχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, το έργο, που ξεκίνησε το 2015 και έχει διετή ορίζοντα ολοκλήρωσης, αποσκοπεί στη μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας οι οποίες χαρακτηρίζονται ως λευκές αγροτικές περιοχές και των περιοχών της υπόλοιπης χώρας όπου ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου θα προσφέρεται γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο στους κατοίκους 5.493 αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον για επένδυση από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στερώντας έτσι από τους κατοίκους τους τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Το έργο κατά την υλοποίηση του παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες εξαιτίας ορισμένων τεχνικών, γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών λόγων που σχετίζονται άμεσα με το προφίλ των λεγομένων λευκών αγροτικών περιοχών. Έχει διαπιστωθεί η αποτυχία της αγοράς να παράσχει αξιόπιστα ευρυζωνικές υπηρεσίες στις περιοχές αυτές. Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στην έλλειψη προσφοράς τέτοιων υπηρεσιών είναι η σημαντική έλλειψη υποδομής που θα απαιτούνταν για την υποστήριξη της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών καθώς και το σημαντικό κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη μίας τέτοιας υποδομής σε αυτές τις περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, αυτό το κόστος είναι σημαντικά υψηλότερο σε ό,τι αφορά τις τιμές μονάδας (πχ. κόστος ανά σύνδεση) σε σύγκριση με τις πιο πυκνοκατοικημένες και τις αστικές περιοχές. Επίσης, η αναλογικά χαμηλότερη αγοραστική ισχύ της δυνητικής πελατειακής βάσης, λόγω διαφόρων κοινωνικοοικονομικών αιτίων και η διστακτικότητα των ιδιωτών παρόχων ευρυζωνικών υπηρεσιών να επενδύσουν σε αυτές τις περιοχές αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες επένδυσης μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι δεν τις θεωρούν οικονομικά βιώσιμες.

Κύριος στόχος του έργου είναι η επαρκής ευρυζωνική κάλυψη των περιοχών αυτών, προκειμένου να εκπληρωθεί σταδιακά ο στόχος της «συνολικής ευρυζωνικής κάλυψης» που θέτει η Ψηφιακή Ατζέντα 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ για το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», όπου η υψηλή πληθυσμιακή κάλυψη θα πρέπει να θεωρείται ως βασική προτεραιότητα, αλλά και η ευρεία γεωγραφική κάλυψη είναι επίσης κρίσιμη, προκειμένου να επιτευχθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες στο σύνολο του πληθυσμού μέχρι το 2020. Επίσης η δυνατότητα παροχής οικονομικών και ταυτόχρονα αξιόπιστων υπηρεσιών ευρυζωνικότητας σε αυτές τις περιοχές σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται ήδη στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου «ευρυζωνικού χάσματος» στο μέλλον.

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής υποδομής που θα μπορεί να υποστηρίξει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους διείσδυσης, σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα 2020, καθώς επίσης και την προσδοκώμενη βαθμιαία αύξηση των ταχυτήτων εξυπηρέτησης, χωρίς όμως να απαξιώνεται η αρχική επένδυση έχοντας τη δυνατότητα αναβάθμισης με την πάροδο του χρόνου. Το έργο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού, την αποτροπή οποιουδήποτε μεμονωμένου παρόχου από το να αποκτήσει ειδικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων καθώς και τον επαρκή κρατικό έλεγχο των αρχών λειτουργίας του δικτύου. Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου ουσιαστικά συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των συνήθως υποβαθμισμένων αυτών περιοχών και συμβάλλει στην μείωση του φαινομένου της αστυφιλίας καθώς και στην παροχή ίσων ευκαιριών όσον αφορά στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικές δημόσιες και μη υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, e-learning και γενικότερα πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο για το οποίο απαιτούνται υψηλές ταχύτητες πρόσβασης.


Σπρίτζης: Στα τέλη 2016 Internet και στις «λευκές» αγροτικές περιοχές - Χαρακόπουλος: Να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα

 

«Η πρόσβαση στο internet είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στα αγροτικά ιατρεία, την αγροτική επιχειρηματικότητα, την τουριστική προβολή, αλλά και την εκπαίδευση. Γι’ αυτό και αναμένω την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κάλυψης με internet των 5.000 ''λεύκων'' αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, που θα διευκολύνει την καθημερινότητα άνω των 500 χιλιάδων πολιτών».

Τα παραπάνω τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, σχολιάζοντας την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη σε σχετική ερώτησή του.

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου υπουργού «μέχρι το τέλος του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί δίκτυο, το οποίο θα δύναται να καλύπτει με ευρυζωνικές υπηρεσίες πληθυσμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του συνολικού πληθυσμού, που διαμένει στις ''λευκές'' περιοχές της κάθε γεωγραφικής ζώνης». 

Στην ερώτησή του, ο Θεσσαλός πολιτικός είχε ζητήσει να ενημερωθεί η βουλή για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του έργου για φθηνό και γρήγορο Διαδίκτυο-Inetrnet σε όλη την επικράτεια.

Ο κ. Σπίρτζης ενημερώνει τη βουλή ότι «στο τέλος της διετούς κατασκευής του δικτύου ευρυζωνικών υποδομών (28.12.2016), το σύνολο (100%) του πληθυσμού των περιοχών, θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης με ευρυζωνικές υπηρεσίες». 


Η απάντηση συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα της Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων–ΕΣΠΑ και της Ε.Γ. Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. «Στόχος της δράσης είναι», όπως τονίζεται, «η κάλυψη των «λευκών» κηλίδων στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας, δηλαδή των περιοχών, όπου δεν υπάρχουν βασικές ευρυζωνικές υποδομές ή είναι δύσκολο να αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον, με τη δημιουργία και αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας». Επίσης, υπογραμμίζεται ότι «το έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας» οι οποίες «αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005». 

 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ