Ειδήσεις

2/6/15 12:11

τελ. ενημ.: 3/6/15 17:23

Συνεχεία εργασιών για το παραλιακό μέτωπο της Λαγκάδας

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 1 ΕΚ. ΕΥΡΩ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Να παραδοθεί έτοιμο και λειτουργικό προς χρήση επιδιώκει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναφορικά με το έργο της κατασκευής του πεζόδρομου της Λαγκάδας.

Μετά τα προβλήματα που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και με βάση τη νέα τροποποιημένη μελέτη που εκπονήθηκε, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεδομένης της σπουδαιότητας του έργου, προχωρά στη διαδικασία δημοπράτησής του, ώστε το σύνολο του έργου να μπορέσει να παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό έως το τέλος του έτους.

Η νέα μελέτη

Μέσα από τη δημοπράτηση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου και που θα στοιχήσει 1.015.000 ευρώ, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί επέκταση του παραλιακού δρόμου από τον υπάρχοντα πεζόδρομο προς το μόλο, προκειμένου να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος και πεζόδρομος σε μήκος 190 μέτρων περίπου και κατά µέσο πλάτος 5-10 μέτρα.

Η λύση που τεχνικά θα εφαρμοστεί για την επέκταση του παραλιακού δρόμου προβλέπει τη διατήρηση του υφιστάμενου κρηπιδώματος και την κατασκευή της επέκτασης επί κατακόρυφων πασσάλων.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών σε ενεργητική πυροπροστασία όπως δίκτυο νερού για πυρόσβεση µε τροφοδοσία πυροσβεστικών φωλεών, πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας, δίκτυο ύδρευσης για την παροχή νερού προς εξυπηρέτηση των σκαφών που αγκυροβολούν στην προβλήτα, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον ηλεκτροφωτισμό του πεζόδρομου µε φωτιστικά σώματα παρόμοια µε τα ήδη εγκατεστημένα στο διαμορφωμένο τμήμα της παραλίας.

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου με τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» του ΕΣΠΑ.

 

Σχόλια άρθρου: 0