Ειδήσεις

19/6/14 10:05

τελ. ενημ.: 19/6/14 10:05

Πρόταση Κώστα Τριαντάφυλλου για ευρωπαϊκό forum νέων βουλευτών

Ολοκληρώθηκε η 51η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. (COSAC), που διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, στις 16 και 17 Ιουνίου.

Στις εργασίες συμμετείχε ο βουλευτής Χίου Κώστας Τριαντάφυλλος και τοποθετήθηκε για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, την ανάπτυξη, την απασχόληση κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Όμως, με την ευκαιρία της συμμετοχής του Επιτρόπου για την απασχόληση κ. Lazlo, άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με την κρίση.  

Παράλληλα, εξετάσθηκαν οι τρόποι επαναπροσέγγισης της Ένωσης με τους πολίτες της, μέσω της ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η πρωτοβουλία πολιτών, και της ενίσχυσης της συνεργασίας εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα μεγάλο τμήμα των εργασιών αφιερώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. σε σχέση με την κρίση στην Ουκρανία.

Τέλος, ο Κώστας Τριαντάφυλλος, ως γραμματέας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, πρότεινε και εγκρίθηκε η καθιέρωση φόρουμ νέων Κοινοβουλευτικών της COSAC, μια σημαντική πρωτοβουλία για την καλύτερη και αμεσότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τους νέους στην Ευρώπη.

 

Δείτε επίσης