Ειδήσεις

30/3/15 21:34

τελ. ενημ.: 30/3/15 21:34

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης ο Μαν. Στάθης

Νέος πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Χίου "Αδ. Κοραής" ορίστηκε, σύμφωνα με το Προεδρικό ΔΙάταγμα που υπογράφηκε σήμερα ο Μαν .Στάθης. 

Επίσημα ο νέος πρόεδρος θα ξεκινήσει τα καθήκοντά του με την δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. και του σχετικού Νόμου. 

Σχόλια άρθρου: 0