Ειδήσεις

28/7/15 12:48

τελ. ενημ.: 28/7/15 12:48

«Με έργα πνοής αντιμετωπίζουμε την κρίση»

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Επέκταση του παραλιακού δρόµου από τον υπάρχοντα πεζόδροµο προς το µώλο, προκειμένου να δηµιουργηθεί χερσαίος χώρος και πεζόδρομος σε μήκος 190 μέτρων περίπου και κατά µέσο πλάτος 5-10 μέτρα, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών σε ενεργητική πυροπροστασία όπως δίκτυο νερού για πυρόσβεση µε τροφοδοσία πυροσβεστικών φωλεών, πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας, δίκτυο ύδρευσης για την παροχή νερού προς εξυπηρέτηση των σκαφών που αγκυροβολούν στην προβλήτα, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ηλεκτροφωτισμό του πεζόδρομου µε φωτιστικά σώματα παρόμοια µε τα ήδη εγκατεστημένα στο διαμορφωμένο τμήμα της παραλίας είναι όσο προβλέπονται στην κατασκευή του έργου ανάπλασης της παραλίας της Λαγκάδας.

Τη σύμβαση του έργου υπόγραψε η Περιφερειάρχης β. Αιγαίου Χρ. Καλογήρου.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η επίβλεψη του έργου θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου και θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Π. Ζενιώδης – Γ. Πικούνης Α.Ε. η οποία αναδείχθηκε μειοδότης του διαγωνισμού.

«Μετά τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, με το νέο αυτό έργο πνοής θα μπορέσει έως το τέλος του έτους να παραδοθεί ο παραλιακός δρόμος στο λιμάνι της Λαγκάδας ολοκληρωμένος και λειτουργικός προς όφελος της τοπικής κοινωνίας», δήλωσε η κ. Καλογήρου

Σχόλια άρθρου: 0