Ειδήσεις

31/3/14 13:31

τελ. ενημ.: 31/3/14 13:31

Για νέους συγγραφείς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τρεις θεατρικοί διαγωνισμοί, συγγραφής θεατρικού έργου, θεατρικού έργου νέου συγγραφέα και θεατρικού έργου για παιδιά, προκηρύσσονται για το έτος 2014 με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Πάνου Παναγιωτόπουλου. Συγκεκριμένα:
1.  Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου
Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε. Χρηματικό έπαθλο:  5.000 ευρώ.
2.  Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου για νέους θεατρικούς συγγραφείς
Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο νέοι θεατρικοί συγγραφείς. Στην έννοια του νέου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται εκείνοι, των οποίων θεατρικό έργο δεν έχει στο παρελθόν εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Xρηματικό έπαθλο:  3.000 ευρώ.
3.  Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου που απευθύνεται σε παιδιά
Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε. Χρηματικό έπαθλο:  3.000 ευρώ.
Σε καθέναν από τους ανωτέρω διαγωνισμούς, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να απονέμει Έπαινο σε έργο που δεν βραβεύτηκε, αλλά διακρίνεται για την τόλμη και την καινοτομία του.
Β. Γενικοί όροι διαγωνισμού:
1. Χρόνος υποβολής των έργων μέχρι και την 30η Απριλίου 2014.
2. Είδος και προδιαγραφές υποβαλλόμενων έργων:
Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη της δραματικής τέχνης. Πρέπει να είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά) .
3. Τρόπος υποβολής των έργων:
α. Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα στην Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Θεάτρου (Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα). Έργα που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτά.
β. Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνον έργου και σε έναν μόνο από τους προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται και επιστρέφονται στον συγγραφέα.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις  για το διαγωνισμό θα δίνονται στα τηλέφωνα 210. 8201 722 και 210.8201736.

 

Δείτε επίσης