Ειδήσεις

6/2/13 13:14

τελ. ενημ.: 6/2/13 13:14

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός

Με την υπ. αρ. 6018/232/1-2-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο προϋπολογισμός του Δήμου Χίου για το οικονομικό έτος 2013 και ξεκινά άμεσα η διαδικασία για την αποδέσμευση πιστώσεων.

Σχόλια άρθρου: 0