Ειδήσεις

12/2/13 13:58

τελ. ενημ.: 12/2/13 13:58

Αλλαγές στην έκδοση δικαιολογητικών στα ΚΕΠ

ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους δημότες του ότι οι δυνατότητες που υπήρχαν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το TAXIS NET να εκτυπώνουν βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. φυσικού προσώπου, καθώς και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, κατόπιν εντολής του Υπ. Οικονομικών έχουν διακοπεί από τις αρχές του 2013.

Θα υπάρξει ενημέρωση από την Υπηρεσία, σε περίπτωση που επανισχύσουν οι ανωτέρω παρασχόμενες υπηρεσίες από τα Κ.Ε.Π.

Σχόλια άρθρου: 0