Κοινωνία

12/5/15 10:45

τελ. ενημ.: 13/5/15 13:18

Υστέρημα αδείας, περίσσευμα προβλημάτων στις παιδικές χαρές

Σε ιδιωτική εταιρία ανέθεσε ο Δήμος Χίου τη λήψη πιστοποίησης καταλληλότητας και λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου, μετά από σχετικές αυτοψίες που πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε σύνολο 85 παιδικών χαρών ελέγχθηκαν ήδη 32 και από αυτές οι 20 παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στη χρήση τους, γεγονός που έχει θορυβήσει τους υπεύθυνους που ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων.

Ήδη μεταξύ άλλων έχουν επισκευασθεί εγκαταστάσεις και  αντικατασταθεί όργανα σε αυτές της Ευρετής, του Αγ. Παντελεήμονα Νερομύλων,  των Φυλακών, του Αγ. Νικολάου και του Φόρου στο Νοσοκομείο.

Από τις πιο κατεστραμμένες είναι αυτές στις οδούς  Αγ. Γεωργίου Ορφανού και Ι. Πατέρα. Στις υπόλοιπες έχουν επισημανθεί επουσιώδη προβλήματα που πρέπει να λυθούν αλλά δεν εμπίπτουν στη διαδικασία αδειοδότησης. Προς το παρόν όλες θεωρούνται παράτυπες αφού καμία  δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση.                                                                                                                             

Ο Αντιδήμαρχος Στρατής Γδύσης δηλώνει ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα μήνα περίπου και μέχρι τότε, η χρήση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των γονέων.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση