Κοινωνία

4/3/13 13:22

τελ. ενημ.: 4/3/13 13:22

Θέλουν να αλλάξουν τη Ζ.Ο.Ε.

Η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για τις Ζ.Ο.Ε. στα Μαστιχοχώρια θα επιχειρηθεί με αφορμή το συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό που προωθείται από την Περιφέρεια.
Από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με τις Ζ.Ο.Ε. το 2003, σε Μαστιχοχώρια και Αμανή, είχαν δημιουργηθεί αντιδράσεις, αφού σε πολλές περιοχές, όπως τα Δότια, ο Εμπορειός και η Κώμη ήταν αδύνατη η ανοικοδόμηση και αξιοποίηση των ιδιοκτησιών, γιατί απαιτούνταν η κατοχή από 4, 6 έως και 8 στρεμμάτων γης σε κάποιες από αυτές.
Ο αντιδήμαρχος Μαστιχοχωρίων, Ηλ. Κλεισσάς, έχει ολοκληρώσει ήδη τις επαφές του με την Πολεοδομία του Δήμου Χίου κι αναμένει βελτιωτική πρόταση από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Με αυτήν υπό μάλης θα προσπαθήσει να διαβουλευθεί, με στόχο τη βελτίωση των όρων των Ζ.Ο.Ε ή την ένταξη των όποιων αλλαγών στον Γενικότερο Πολεοδομικό Σχεδιασμό που προωθεί η Περιφέρεια.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση