Κοινωνία

5/10/16 15:34

τελ. ενημ.: 5/10/16 15:34

Συνάντηση με επίκεντρο τα έργα στο αεροδρόμιο

Με τους επιβλέποντες του έργου της κατεδάφισης στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις του αεροδρομίου είχαν ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λ. Παπαλάνης και ο Δήμαρχος Μανώλης Βουρνούς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξεταστεί ο τρόπος που ο Δήμος Χίου μπορεί να συνδράμει και να βοηθήσει στις επόμενες φάσεις της μελέτης, που αφορούν στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και, ειδικότερα, στα κομμάτια που αφορούν την υδραυλική μελέτη, για την καλύτερη απορροή των υδάτων που καταλήγουν στην οδό Ιωάννη Χρήστου.

Επίσης, ζητήθηκε η αρωγή του Δήμου για την ανάληψη μελέτης για την επέκταση της Ιωάννη Χρήστου μέχρι την Αεροπόρου Ροδοκανάκη στη Φάρκαινα.

Δείτε επίσης