Κοινωνία

24/3/16 9:30

τελ. ενημ.: 24/3/16 9:30

Στρατιωτικές Βολές με πραγματικά πυρά

Η 96 ΑΔΤΕ ενημερώνει το κοινό ότι  θα εκτελεστούν βολές με πραγματικά πυρά στις κάτωθι περιοχές:
«Υψ.138» και «Υψ.298» τις παρακάτω ημερομηνίες:
α. 05 Απρ 2016 από 07:00 μέχρι 23:00.
β. 06 Απρ 2016 από 07:00 μέχρι 20:00.
γ. (07 Απρ 2016 από 07:00 μέχρι 20:00).
Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία: ΥΨ ΜΑ
ΠΡΟΠΟΥΛΟ – ΥΨ ΜΑ ΒΙΓΛΑ – ΥΨ ΜΑ ΠΕΡ ΙΚΑΣ - ΥΨ ΜΑ ΑΓ. Ι ΑΝΝΗΣ-
ΥΨ ΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ – ΥΨ. ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση
6 ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ ΠΥΡΓΟΣ - Ακρ ΠΥΡΓΑΡΙ -
Ακρ ΒΑΚΕΛ ΝΑΣ και ακτή Αγ. ΙΣΙΔΩΡOΣ.
Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων. Μετά τη βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε επίσης