Κοινωνία

24/2/16 10:45

τελ. ενημ.: 20/2/18 19:22

Προσλήψεις από την Υπηρεσία Ασύλου στη Χίο

Δύο άτομα με 12μηνη διάρκεια σύμβασης προτίθεται να προσλάβει η Υπηρεσία Ασύλου του ΥΠ.ΕΣ. προκειμένου να υλοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα. Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη πρόκειται για δύο προσλήψεις ατόμων με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος. Η ειδικότητα των θέσεων εποχικού προσωπικού πρέπει να είναι Π.Ε. Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, ή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η δράση χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε επίσης