Κοινωνία

8/4/15 12:46

τελ. ενημ.: 8/4/15 12:47

Το πρόγραμμα της Θείας Μετάληψης στου Ναούς της πόλης

Από τις 06:00 έως της 07:45 της Μ. Πέμπτης και του Μ. Σαββάτου θα μπορούν να προσέρχονται σε 5 Ιερούς Ναούς της Πόλης όσοι από τους εργαζόμενους επιθυμούν να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Το πρόγραμμα αφορά στους εξής Ναούς: Μητροπολιτικό Ναό Χίου, Ευαγελλιστρίας, Αγίου Ιακώβου και Αγίου Ιωάννη Θεολόγου.

«Στὴ συ­νέ­χεια θὰ δι­α­κο­πεῖ ἡ με­τά­δο­ση τῆς Θεί­ας κοι­νω­νί­ας, θὰ τε­λε­σθεῖ ἡ Θ. Λει­τουρ­γί­α, καὶ στὸ τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας θὰ συ­νε­χι­σθεῖ ἡ με­τά­δο­ση τῆς Θ. Κοι­νω­νί­ας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Χίου. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση