9.1.2015 18:14

Προασπίζονται τη βιωσιμότητα της «Προμηθευτικής» οι ιδιώτες μικρομέτοχοι της

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝ Η ΔΕΥΑΧ ΔΕΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΡΠΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

Την κουρτίνα για να φανεί το κρυμμένο πρόβλημα στις σχέσεις ΔΕΥΑΝΧ - Προμηθευτικής, στο οποίο επανειλημμένως έχει αναφερθεί ο «π», τραβούν οι ιδιώτες μικρομέτοχοι της τελευταίας.

Έχοντας συμβάλλει οικονομικά στην ίδρυση της Εταιρείας το 1983, περισσότερο από συναισθηματισμό, παρά από διάθεση κερδοφορίας, εκμεταλλεύονται το έννομο συμφέρον τους για να απειλήσουν πως, αν η ΔΕΥΑΧ δεν ανταποκριθεί στα συμφωνηθέντα για τη λειτουργία των αφαλατώσεων, θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για να τα διεκδικήσουν.

Οι μικρομέτοχοι, που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία σύστασης Σωματείου Ιδιωτών Μετόχων της Προμηθευτικής, σε επιστολή τους, που απευθύνεται στο διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και κοινοποιείται στο δήμαρχο, τους επικεφαλής των παρατάξεων και τα πολιτικά και διοικητικά στελέχη της ΔΕΥΑΝΧ, αναφέρουν τα ακόλουθα:

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Διευθυντά,

Εκ μέρους των 516 ιδιωτών μετόχων της Προμηθευτικής Ομηρούπολης Α.Ε ΟΤΑ θα θέλαμε να σας γνωρίσομε ότι η εταιρεία Προμηθευτική ιδρύθηκε το έτος 1983 με την συμμετοχή του τότε Δήμου Βροντάδου με ποσοστό 51% και ιδιωτών μετόχων με ποσοστό 49%.

Επειδή η οικονομική κατάσταση του τότε Δήμου δεν επέτρεπε την συμμετοχή του σε μετρητά έγινε με την συνεισφορά του σε υλικά που ευρίσκοντο στις αποθήκες του βάσει εκτίμησης της επιτροπής του αρθρου 9 του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

Το ποσοστό 49% όπως φαίνεται από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας κατεβλήθη με μετρητά από περίπου 1000 οικογένειες ιδιωτών, δημοτών του τότε Δήμου Βροντάδου και των Βρονταδουσίων της Αττικής και της Αμερικής στην οποία είχε μεταβεί ο τότε Δήμαρχος Μ.Μεννής με τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Κ.Ραπίτη.

Με τα χρήματα αυτά το ύψος των οποίων σταδιακά είχε φθάσει στο ποσό των 50.000.000 δραχμών περίπου, ποσό αρκετά σημαντικό για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, η εταιρεία προχώρησε σταδιακά στην ίδρυση δύο Σούπερ Μάρκετ, δύο καταστημάτων υδραυλικών ενώ άνοιξε και λειτούργησε το αναψυκτήριο Σνάκ Μπάρ ΗΩΣ το υπαίθριο Μπαρ ΗΩΣ και το αναψυκτήριο Οβελιστήριο στην πλατεία Δημαρχείας Βροντάδου.

Το 1986  ιδρύθηκε το τεχνικό της τμήμα στο οποίο ο Δήμος συνεισέφερε μετρητά για την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού μέσα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς επίσης  και με την σύμφωνη γνώμη μας ,από τα κέρδη που είχαν προκύψει από τις δραστηριότητες της.

Το 1989 με συμμετοχή του Δήμου σε μετρητά και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αγοράσθηκαν οι δύο Ανεμογεννήτριες του Αίπους και ξεκίνησε η κατασκευή του τουριστικού αθλητικού χωριού Αίπους με ένταξη του στον αναπτυξιακό νόμο 1262/1982.

Το 1999 σε συνεργασία με τον Δήμο Ομηρούπολης κύριο μέτοχο της εταιρείας αποφασίστηκε η κατασκευή των υποδομών και η λειτουργία  της μονάδας αφαλάτωσης σε οικόπεδο που συνεισέφερε στο Δήμο το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Αγ.Γεωργίου Βροντάδου με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών και την επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της περιοχής του Βροντάδου που υδροδοτείτο με κακής ποιότητας νερό.

Το συνολικό κόστος του έργου ξεπέρασε το ποσό των 150.000.000 δραχμών κτιριακά και εξοπλισμός (μονάδα αφαλάτωσης ) τον οποίο αγόρασε η Προμηθευτική μέσα από δημόσιο διαγωνισμό.

Το καλοκαίρι του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στο Μηλιγκά με δυναμικότητα 720 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα.

Έκτοτε με ενέργειες του τότε Δημάρχου Ομηρούπολης Μ.Μεννή χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την λειτουργία της μονάδας αρχικά με 40.000.000 δρχ. το χρόνο, ποσό που σταδιακά με την είσοδο μας στο Ευρώ έφθασε τις 266.000 Ευρώ το χρόνο.

Τα χρήματα αυτά αποδίδοντο στην Προμηθευτική με την έκδοση φορολογικών στοιχείων  (τιμολόγια)  ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα το πλήρωνε ο Δήμος Ομηρούπολης.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η μονάδα της αφαλάτωσης λειτουργούσε ανελλιπώς  και τους 12 μήνες το χρόνο δίδοντας καλής ποιότητας νερό στους δημότες του Δημοτικού Διαμερίσματος Βροντάδου και εξασφαλίζοντας την πληρότητα της λιμνοδεξαμενής του Αίπους (για χρήση τους καλοκαιρινούς μήνες) και αυτή ήταν ουσιαστικά η συνεισφορά της εταιρείας Προμηθευτική στους δημότες του Βροντάδου πέραν των θέσεων εργασίας που παρείχε με την λειτουργία της μονάδας.

Το 2006 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ομηρούπολης στον κτιριακό χώρο της πρώτης μονάδας τοποθετήθηκε και μια δεύτερη δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων ανά ημέρα, την λειτουργία της οποίας παραχώρησε ο Δήμος στην εταιρεία και η επιδότηση που ελάμβανε ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών εδίδετο εξ ολοκλήρου στην εταιρεία όπως και πρίν.

Το 2011 με την εφαρμογή του Νόμου Καλλικράτης η επιδότηση η οποία εδόθη στον  ενοποιημένο Δήμο Χίου έφθασε στο ποσό των 1.433.000 και αφορούσε την λειτουργία όλων των αφαλατώσεων, ποσό το οποίο ο Δήμος το απέδωσε στην ΔΕΥΑ. Η Προμηθευτική έπρεπε να λάβει το ποσό των 329.000 μια οι μονάδες που λειτουργεί δυναμικότητας 1200 μ3  στο σύνολο των 5200 μ3 που είναι συνολικά οι αφαλατώσεις στο νησί είναι ποσοστό 23%.  Αντι αυτού του ποσού έλαβε 18.786 Ευρώ μέσα από μια σύμβαση προμήθειας νερού που υπέγραψε με την ΔΕΥΑ.

Το 2012 ο Δήμος Χίου έλαβε ως επιδότηση το ποσό των 1.179.000 Ευρώ το οποίο απέδωσε στην ΔΕΥΑ η οποία με την σειρά της απέδωσε στην Προμηθευτική το ποσό των 127.000 Ευρώ μέσα από σύμβαση προμήθειας νερού ενώ έπρεπε να λάβει 271.000 Ευρώ.

Το 2013 ο Δήμος Χίου έλαβε ως επιδότηση το ποσό των 1.179.000 Ευρώ το οποίο απέδωσε στην ΔΕΥΑ η οποία με την σειρά της απέδωσε στην Προμηθευτική το ποσό των 98.000 Ευρώ μέσα από σύμβαση προμήθειας νερού ενώ έπρεπε να λάβει 271.000 Ευρώ.

Τέλος το 2014 ο Δήμος Χίου έλαβε ως επιδότηση το ποσό των 725.000 Ευρώ το οποίο απέδωσε στην ΔΕΥΑ η οποία με την σειρά της απέδωσε στην Προμηθευτική το ποσό των 150.000 Ευρώ μέσα από σύμβαση προμήθειας νερού ενώ έπρεπε να λάβει 166.000 Ευρώ.

Δηλαδή για την τετραετία 2011-2014 η ΔΕΥΑ μέσω του Δήμου εισέπραξε συνολικά επιδοτήσεις για την λειτουργία των αφαλατώσεων 4.516.000 Ευρώ από τα οποία με βάσει το ποσοστό της Προμηθευτικής έπρεπε να αποδώσει σ ‘αυτήν  το ποσό των 1.038.000 Ευρώ ενώ απέδωσε 393.000 Ευρώ, και απαιτεί και από την Προμηθευτική να πληρώσει και το ηλεκτρικό ρεύμα της αφαλάτωσης που  ανέρχεται στο ποσό των 100.000 Ευρώ.

Θα θέλαμε εδώ να σας ενημερώσουμε ότι η αφαλάτωση με την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής σταμάτησε την λειτουργία της την 31-8-2014 με συνέπεια η περιοχή του Βροντάδου να τροφοδοτείται με κακής ποιότητας νερό.

Επειτα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου Πρώτον η ΔΕΥΑ να επιστρέψει τα ποσά της επιδότησης τα οποία αναλογούν στην Προμηθευτική  και τα καρπώθηκε παράνομα  και τα χρησιμοποίησε  για σκοπούς άσχετους με την αφαλάτωση

Δεύτερο Να λειτουργήσει άμεσα η μονάδα για να τροφοδοτηθεί η περιοχή του Βροντάδου με καλής ποιότητας νερό.

Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε πρώτο στην Δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσουμε την επιδότηση την οποία δικαιούμαστε , δευτερο στον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης  προκειμένου να ενημερώσουμε ότι τα χρήματα ουδέποτε τα έλαβε η Προμηθευτική αλλά χρησιμοποιήθηκαν από την ΔΕΥΑ για άλλους σκοπούς και τρίτο   στον Πρόεδρο  του ελεγκτικού συνεδρίου προκειμένου να ελεγχθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι[Mp1]   για την νομιμότητα της καταβολής των επιδοτήσεων στη ΔΕΥΑ . Στον Δήμαρχο Χίου στον οποίο κοινοποιείται αυτή η επιστολή δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην πώληση της αφαλάτωσης περιουσιακού στοιχείου της Προμηθευτικής στη ΔΕΥΑ η οποία με τις ενέργειες της μεθοδευμένα στοχεύει στο  να την απαξιώσει με την μη λειτουργία της και να  την πάρει  δωρεάν.

Τέλος τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης στους οποίους κοινοποιείται η επιστολή παρακαλούμε να θέσουν το θέμα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία να εξετάσει  το γιατί ενώ η ΔΕΥΑ αναλάμβανε ολόκληρο το ποσό της επιδότησης δεν πλήρωνε το ηλεκτρικό ρεύμα  αλλά αυτό χρεωνόταν στον Δήμο καθώς επίσης και να ερευνήσει αν τα ποσά που εισπράχθηκαν δαπανήθηκαν για την λειτουργία των αφαλατώσεων η δαπανήθηκαν για άλλους σκοπούς.

 

Ως ιδιώτες μέτοχοι της εταιρείας  δεν είμαστε αντίθετοι  σε μια συνεργασία με την ΔΕΥΑ που θα αφορά την μακροχρόνια μίσθωση της αφαλάτωσης  και την λειτουργία της  μονάδας ολόκληρο τον χρόνο τροφοδοτώντας την Περιοχή του Βροντάδου με καλής ποιότητας νερό εξυπηρετώντας  τον αρχικό σκοπό σχεδιασμού της επένδυσης και παράλληλα δημιουργώντας έσοδα για την Προμηθευτικη, έσοδα  απαραίτητα για την βιωσιμότητα της.

 

 

Εκ μέρους του υπό ίδρυση Σωματείου Ιδιωτών Μετόχων της Προμηθευτικής

 


 [Mp1]Της ΔΕΥΑ για τη μη καταβολή του υπόλοιπου 23% των επιδοτήσεων στην Προμηθευτική η οποία  τα δικαιούτο 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ