Κοινωνία

3/7/12 15:05

τελ. ενημ.: 3/7/12 15:05

Πλένει και καθαρίζει ο Δήμος

 
Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου συνεχίζονται οι προσπάθειες, με το προσωπικό, που διαθέτει   για καθαρισμό και χορτοκοπές σε όλη την έκτασή του  .
 Παράλληλα το πλυντήριο κάδων πλένει τους κάδους σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας, ενώ ο Δήμος έχει προμηθευτεί πιεστικό και τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει το πλύσιμο των πλατειών.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση