Κοινωνία

17/12/15 14:02

τελ. ενημ.: 17/12/15 14:02

Περισσότερη εξειδίκευση, μεγαλύτερο ενδιαφέρον [ΒΙΝΤΕΟ]

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που απευθύνεται ειδικά σε στελέχη επιχειρήσεων ανακοίνωσε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόκειται για το «Executive MBA» το οποίο διανθίζεται σε τέσσερις κατευθύνσεις: Την ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση, τη διοικητική επιστήμη, τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων καθώς και την τραπεζική και χρηματοοικονομική μηχανική.  

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χαρακτηρίζεται ως εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, περιλαμβάνονται 2 εξάμηνα σπουδών και η θερινή περίοδος, ενώ γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της Ελλάδας και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Σε ότι αφορά στις θέσεις του προγράμματος αυτές σε αρχικό στάδιο δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν τις 60. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση