Κοινωνία

6/6/13 13:25

τελ. ενημ.: 6/6/13 13:25

«Ολομέλεια περιστατικών»

Με επιτυχία όπως κάθε χρόνο διεξάχθηκε από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου η Εσωτερική Διεπιστημονική Συνάντηση με τίτλο: «Ολομέλεια Περιστατικών» παρουσία όλων των εργαζομένων και των θεραπευτών της Εταιρείας τόσο από τη Χίο όσο και από την Αθήνα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για την κλινική πορεία επιλεγμένων περιστατικών, η παρουσίαση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των θεραπευτών καθώς και  η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το χειρισμό κλινικών τομέων.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση