Κοινωνία

9/9/16 11:39

τελ. ενημ.: 9/9/16 11:39

Μεταπτυχιακό στη Χίο

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τρεις κατευθύνσεις

  • Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Οργάνωση και Διοίκηση
  •  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) 

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η  ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης.

Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2016.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Γραμματεία ΠΜΣ (Βασιλείου Βάσω)

Μιχαήλ Λιβανού 54

τηλ. επικοινωνίας  22710 35122 & 35120

e-mail: mba@aegean.gr

E:  http://mba.aegean.gr

https://www.facebook.com/MBA.Aegean

Δείτε επίσης