Κοινωνία

13/9/18 15:52

τελ. ενημ.: 13/9/18 15:53

Κλείσιμο δρόμου

 Κλειστό θα παραμείνει αύριο από τις  08:00 έως και 13:00 το  τμήμα της Λεωφόρου Αιγαίου από το ύψος της οδού Κανάρη μέχρι και το ύψος της παρόδου Λάδης και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά εξαιτίας  του κατάπλου του SILVER WHISPER