Κοινωνία

19/12/15 16:27

τελ. ενημ.: 19/12/15 16:27

Η ΕΡΤ αλλάζει λογότυπο

Η ΕΡΤ  ανακοίνωσε πως προχωρά στη διενέργεια διαγωνισμού, με αντικείμενο την παροχή δημιουργικών προτάσεων ανασχεδίασης των λογοτύπων της.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αφορά στην επιλογή αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης-ανασχεδίασης του λογοτύπου της ΕΡΤ και όλων των καναλιών της (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ΕΡΤΗ0, ΕΡΤ World, ΕΡΤ Αρχείο), με προϋπολογισμό 59.000 ευρώ ετησίως.

Στα κριτήρια ανάθεσης, η πλέον συμφέρουσα προσφορά προκύπτει από την υψηλότερη βαθμολογία, με συντελεστή βαρύτητας 70% για την τεχνική προσφορά και 30% για την οικονομική.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση