Κοινωνία

7/3/14 13:34

τελ. ενημ.: 7/3/14 13:34

Φοιτητική Μέριμνα μέσω ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Απάντηση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει λόγω οικονομική κρίσης πολλοί φοιτητές που αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα σπουδών τους λόγω οικονομικής κρίσης και τις εγκαταλείπουν, έρχεται να δώσει η πρόταση που κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας μέσω ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε πρόταση ενίσχυσης των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας (σίτισης-στέγασης) για όλους τους/τις φοιτητές/τριες του Ιδρύματος που εντάσσονται στις κατά το νόμο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέθεσε πρόταση προς τις Διαχειριστικές Αρχές Βορείου κ Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση μέσω του νέου ΕΣΠΑ (2014-20) των κοινωνικά ευπαθών ομάδων ενεργών φοιτητών α’, β και γ’ κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες). Ειδικότερα η ενίσχυση θα αφορά στους φοιτητές ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, άνεργους, απορφανισθέντες κ.ά. σε παροχή υπηρεσιών σίτισης στις φοιτητικές λέσχες καθώς και στέγασης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στα νησιά του Αιγαίου που έχει Πανεπιστημιακή μονάδα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου για τα επόμενα έξι ακαδημαϊκά έτη (2014-2020) ανέρχεται στα 8.562.675 €
Η ενδεχόμενη χρηματοδότηση της πρότασης αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας προς τους/τις φοιτητές/τριες του Ιδρύματος.

 

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση