Κοινωνία

24/9/15 12:17

τελ. ενημ.: 25/9/15 12:16

Έρχονται «επεμβάσεις» στον Καλοπλύτη

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Με  επεμβάσεις περιορισμένης έκτασης θα λυθεί το πρόβλημα  των πλημμυρών  των κεντρικών περιοχών που προκαλούνται από τις υπερχειλίσεις του εγκιβωτισμένoυ δικτύου του χείμαρρου Καλοπλύτη.

Η αποτύπωση

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των προβλημάτων που δημιούργησαν το χειμώνα που πέρασε, σε συνεργασία του Δήμου Χίου και της ΔΕΥΑΧ, αποφασίσθηκε να επανελεγχθεί η λειτουργικότητα και η ικανότητα παροχέτευσης του ποταμού Καλοπλύτη.

Στόχος είναι η πρόληψη και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, που θα μπορούσαν να προκληθούν, σε κεντρικά σημεία της πόλης της Χίου.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΥΑΧ πραγματοποίησε την πλήρη αποτύπωση του Καλοπλύτη, από το σημείο που αυτός υπογειοποιείται (αρχή οδού Ιωάννη Σόδη), μέχρι την εκβολή του στο λιμάνι.

Ειδικότερα, εκτελέστηκε πλήρης οριζοντιογραφική αποτύπωση, μηκοτομή του δικτύου και διατομές αυτού, ενώ, ταυτόχρονα, βιντεοσκοπήθηκε εσωτερικά όλη η πορεία του.

Έτσι διαπιστώθηκε ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων έχουν μεταφερθεί και συγκεντρωθεί σε ορισμένα σημεία του αγωγού αρκετά φερτά υλικά, τα οποία απομειώνουν τη διατομή και επομένως, τη δυναμικότητα του.

Παράλληλα εντοπίστηκαν πολλαπλά σημεία όπου υπάρχει μείωση της διατομής εξ’ αιτίας ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης,  με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυναμικότητά του.

Αφαιρούνται οι φερτές ύλες

Η ΔΕΥΑΧ, μετά από συγκέντρωση προσφορών, έχει, ήδη, αναθέσει σε συνεργείο τη χειρωνακτική αφαίρεση από τον αγωγό όλων αυτών των υλικών.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Χίου θα επανεξετάσει τη δυναμικότητα του αγωγού με βάση τα στοιχεία κλίσεων και διατομών, με σκοπό να εντοπισθούν και να προγραμματισθούν οι απαραίτητες ενέργειες, για την ελαχιστοποίηση πιθανότητας δημιουργίας προβλημάτων από έντονες βροχοπτώσεις.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση